Бруната България ООД  itemprop=

Бруната България ООД

внос на технологии и оборудване за икономия на енергия; производство на абонатни станции и автоматизирани системи за контрол и мониторинг на енергийните процеси
"Бруната България" ООД е регистрирана през 1993г. в България като дъщерно дружество на датската фирма Brunata, която е основана през 1917г. Основната сфера на дейност на Бруната България ООД е свързана с внос на технологии и оборудване за икономия на енергия; производство на абонатни станции и автоматизирани системи за контрол и мониторинг на енергийните процеси; измервателни уреди за разход, топлина на енергийните процеси; измервателни уреди за разход, топлина и електроенергия и услугата "топлинно счетоводство". Фирмата работи в сътрудничество със световни лидери в производството на елементи за измерване, контрол и управление на енергийните процеси в сградите като Danfoss, Grundfos, WTT, Alstom и др. "Бруната България" ООД има офиси в София, Русе, Пловдив, Плевен и Враца.

Бруната България ООД - отрасли:


Енергетика, Електрически Централи,