КоМех  itemprop=

КоМех

Машинно проектиране, документация, детайли, механизми, уникални автомати, манипулатори, чертежи, якостни изчисления, 3D CAM системи, проектиране и изработка на детайли и уникални машини.
КоМех Компютърно Машинно Проектиране За Нас Фирма "КоМех" предлага цялостно проектиране, създаване на документация и изработка на: детайли; механизми конвенционални и уникални машини и устройства автомати, манипулиращи устройства, роботизирани работни линии, периферни устройства и под. флуиден анализ и оптичане на тела и системи създаване на прототипи на машини и устройства по ваш проект Оформяне на детайлни и сборни чертежи, разработка на документация за производство върху електронен и/или хартиен носител. Флуиден анализ Услуги и Дейности Моделиране на сложни двумерни конфигурации и тримерни повърхнини за лазерно рязане. Якостни изчисления на детайли по метода на крайните елементи Флуиден анализ на 3D обекти. Създаване на тримерни модели по 2D конструктивни чертежи в PKG файлове или във формати за Pro/Е, Solidwoks, Ideas, Unigrafics, IGES, SAT и STEP Други Услуги и Дейности Обучение на специалисти за работа с 2D/3D CAD система SolidDesigner. С++ програмиране и нестандартни изчисления в MATLAB. Сканиране, OCR въвеждане на текстова информация и предпечатна подготовка на документи, графики и таблици. Машини за добиване на енергия от водни течения на реки и иригационни канали.
5 3