Опазване на околната среда, екология

Областни градове

София
Ние сме специализирани в дейности с извозване и рециклиране на отпадъци, изготвяне на аварийни планове, консултации по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

Фирмата ни Управление на отпадъци и демонтажи ЕООД е с основен предмет на дейност събиране и депониране на строителни, битови и опасни отпадъци, която дейност упражняваме от месец октомври 2006 г. Притежаваме необходимите документи регламентиращи дейността ни според Закона за Управление

Водеща българска компания с над 30-годишна история в опазването на околната среда, чиято дейност е свързана с третиране на отпадъци, научно-изследователска работа, лабораторни анализи, консултации и обучение.

София
Бързи и качествени услуги за вас и вашият дом. Ако имате проблем във Вашия дом или офис и не можете да се справите сами, просто ни позвънете на 0888901674 и ние ще Ви изпратим професионалист, който ще го реши бързо, качествено и на разумна цена. Няма да се наложи да чакате цял ден!

Ягодово (Област Пловдив)
ЕКО-ТЕХ ООД е фирма за проектиране, производство на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за питейни, битови /4ЕЖ-10 000ЕЖ/ и промишлени отпадъчни води. Фирмата е на българският пазар от 2002 год.

През 2005 година създадохме "Зелена Концепция ООД" с голям хъс и амбиции. Всеки един от нас има голям опит в ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО и ПОДДЪРЖАНЕТО на зелени площи.Изграждането е свързано с прехвърляне на земни маси, създаване на геопластики, трасиране на алейна мрежа и водни площи,

Проучвания в областта на околната среда, търсене, проучване и добив на основните метали и индустриални минерали, проучване и добив на нефт и газ, геотехнически проучвания и оценка на геоложката опасност и хидрогеоложки проучвания

Айтос
Понастоящем разполагаме със собствена оранжерия 1000м2, 14дка разсадник, Складова база в гр.Бургас.След 17 годишно пребиваване на Българския пазар, фирмата осъществява внос и продажба на цветя и растителност от Холандия, Италия, Турция.

Сливен
Разсадник - разполага с количества вечно зелени декоративни храсти и дървета; ЛИГУСТРОМ, ТУЯ, ФОРЗИЦИЯ, КУТУНИАСТЪР, СПИРЕЯ, ПЛАНИНСКИ ЯСЕН, ЯВОР И ДР.

Геохидроконсулт е частна консултантска и инженерингова компания, осигуряваща услуги в областта на хидрогеологията, геологията, инженерната геология, сондирането, защитата и опазването на околната среда, изготвяне на методика за прилагане на най-добри налични техники за промишлените

Опазване на околната среда, екология


Околната среда и нейното опазване е застъпена във всеки един новоиздаден закон или наредба. Хората вече се замислят много сериозно за това което оставяме зад себе си и дали природата може да понесе още от нашето замърсяване.

Във всяка една човешка дейност, е наличие на малко или голямо влияние над околната среда. наше задължение е да запазим околната ни среда чиста и здрава за да осигурим нормален живот на всяко едно същество. Опазването на околната среда, започва от на пръв поглед безобидни неща като хвърлен отпадък на земята, до намаляване на вредните емисии от автомобили и предприятия. Фирмите които се занимават с дейности, целящи опазването на околната среда по един или друг начин, са във всички браншове на индустрията и обществения живот. такива са фимите събиращи и извозващи отпадъците, дори и по-специфични отпадъци като медицинските например, след което биват обработвани с нови модерни технологии и разбира се, рециклиране на повечето материали подлежащи на повторна обработка и използване.Прочети повече
Затвори

Партньори