МП ЕФТТОМ - ЙОН  itemprop=

МП ЕФТТОМ - ЙОН

Фирма МП ЕФТТОМ - ЙОН произвежда инсталации за йонно азотиране в импулсен тлеещ разряд с размери на работното пространство от 0,1м3до 5м3. Мощността на импулсният тлеещ разряд е 20kW, 50kW, 100kW, 200kW. Управлението на технологичният процес е напълно
София, бул. Климент Охридски 8, бл. 7

Фирма МП ЕФТТОМ - ЙОН произвежда инсталации за йонно азотиране в импулсен тлеещ разряд с размери на работното пространство от 0,1м3до 5м3. Мощността на импулсният тлеещ разряд е 20kW, 50kW, 100kW, 200kW. Управлението на технологичният процес е напълно автоматизирано и се извършва от специализиран технологичен компютър. Предприятието е произвело и внедрило повече от 120 инсталации във водещи машиностроителни предприятия в България, Германия, Полша, Русия, Югославия, Мексико, Индонезия, Беларус, Словакия, Украйна, САЩ, Канада, Индия и Иран. Фирма МП ЕФТТОМ-ЙОН се гордее с постигнатите от нея резултати в научното изучаване и практическото приложение на процеса йонно азотиране. Нашите специалисти имат повече от 150 научни разработки и публикации в областта на йонното азотиране и карбонитриране. Нашата основна цел е непрекъснатото усъвършенстване на произведените от нас инсталации и разработването на технологични режими, гарантиращи отлично качество за изделията на нашите клиенти. Йонното азотиране в импулсен тлеещ разряд е съвременен, високо ефективен метод за повишаване износоустойчивостта и твърдостта на стоманите и сплавите. Основно технологично преимущество на процеса е ниската температура на провеждането му (450-600oC), липсата на деформации и отпадане нуждата от допълнителни механични обработки. Получените свързани зони са плътни и здраво свързани с основния метал.