Алкомет АД  itemprop=

Алкомет АД

Основано през 1981 г., днес АЛКОМЕТ АД е водещият български производител на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти. През последните 28 години компанията успешно се разви като един от големите производители на алуминий на Балканите и стана известна като надежден партньор както на
Алкомет АД Производител на валцовани и пресовани алуминиеви продукти. За Нас Основано през 1981 г., днес Алкомет АД е водещият български производител на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти. За повече от 30 години компанията успешно се разви като един от големите производители на алуминий на Балканите и стана известна като надежден партньор както на международните, така и на вътрешните пазари. Модерното технологично оборудване на трите основни цеха – леярен, валцов и пресов и прилагането на съвременни методи за обработка на алуминий и алуминиеви сплави позволяват производството на богата гама от валцовани и пресовани продукти в съответствие с европейските стандарти. Производствените мощности на компанията се простират на площ от 370 000 кв.м., разположени в град Шумен, само на около 100 км от пристанище Варна. В компанията са заети над 760 висококвалифицирани специалисти. АЛКОМЕТ произвежда: лети плътни кръгли блокове и лята лента, навита на рулa студено валцовани листа, ленти и фолиа горещо пресовани профили, тръби и пръти елоксирани и боядисани профили и листа Годишният капацитет на леярния цех е 78 хил.тона, на валцовия цех - 36 хил.тона, а на пресовия - 17 хил.тона. Съвременното производствено оборудване, внедрените системи за управление, прецизната апаратура за контрол на производствения процес, висококвалифицираният персонал, както и прилагането на добрите практики за корпоративно управление, са гаранция за високото качество на всички продукти и услуги, предлагани от АЛКОМЕТ. Изделията, произвеждани в АЛКОМЕТ, са с технически и качествени показатели, съответстващи на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, OHSAS 18000:2007, AA, EN, DIN, BDS. Компанията работи по програми за ефективно решаване на проблемите по опазване на околната среда, намаляване на отпадъците, рециклирането и безопасното им съхранение. АЛКОМЕТ провежда собствен мониторинг на емисиите, отпадните води и отпадъците. Технологии Леярен цех Валцов цех Пресов цех Произвежда лети ленти навити на рулони и заготовки за пресоване. Произвежда листа, релефни листа, ленти, техническо фолио и финсток, домакинско фолио, обмазано фолио, контейнерно фолио. Произвежда над 4500 вида стандартни и специални профили, елоксирани профили и прахово боядисани профили и листа. Оборудване Леярният цех е оборудван с: четири пещи за леене с миксери и шест автоматизирани линии за полунепрекъснато леене на алуминиеви рулони; една наклоняема пещ с линия за полунепрекъснато леене „Wagstaff” за леене на загоровки за пресоване; с две пещи за отгряване. Валцовият цех е оборудван със: студено-валцов стан; три фолиеви стана; четири сепаратора; технологично оборудване за дообработка на листове, ленти и фолио; шлайф отделение; топлосилова секция; логистичен терминал. Пресов цех е оборудван с: 2000, 1800 и 1300 тонни преси; линия за прахово боядисване на профили и листа; линия за елоксация на профили; топлосилова секция; автоматизирана линия за опаковка на пресована продукция; логистичен терминал. Леярски продукти Леярски рулони Ляти кръгли блокове Валцови Продукти Ленти Техническо фолио и финсток Листа Домакинско фолио и контейнерно фолио Пресови Продукти Стандартни профили Специални профили Елоксирани профили Боядисани профили Опаковки Опаковки за пресовани изделия Опаковки за валцовани изделия Алкомет АД