СВН инженеринг ООД - Вижте още

СВН инженеринг ООД

СВН инженеринг ООД гр. София е компания с основна дейност Проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални изделия от листова и профилна стомана в комбинация с различни материали. Фирмата е основана през 2010 година и е наследник на компания с дългогодишни традиции и принципи.
София, ж.к. Красна поляна ,ул. Сали Яшар 39

СВН инженеринг ООДСВН инженеринг ООДСВН инженеринг ООДСВН инженеринг ООДСВН инженеринг ООДСВН инженеринг ООД


SVN Engineering
Метални конструкции и изделия от метал


За нас :

Фирма СВН Инженеринг ООД е създанена през 2012г., като обединява фирми с дългогодишен опит в проектирането, производството и монтажа на метални конструкции и изделия от черна и неръждаема листова и профилна стомана за битови, търговски и промишлени нужди. Фирмата е специализирана в производството на дизайнерски метални изделия и конструкции по индивидуален проект.

През последните няколко години фирмата претърпя сериозно развитие и релизира множество проекти в България и чуж- бина, като значително увеличи обемите и разнообразието на продукцията и доставките си. Високите резултати дължим и на успешно внедрената „ERP” система, чрез която ефективно планираме и управляваме своите ресурси.

Мисията на СВН Инженеринг е да покрива всички нужди и изисквания на клиентите относно поръчките, които изпълнява за тях.

Нашите основни принципи са:
 • Да оправдаем доверието на клиента, като спазваме конкретно поетите ангажименти и срокове;
 • Бърза и лесна комуникация с всички наши отдели, за да отговорим своевременно на всички запитвания на клиен- тите с необходимото внимание;
 • Да предоставяме всички наши продукти и услуги с високо качество, и необходимата здравина за дълготрайна екс- плоатация.


Клиенти :

 СВН инженеринг ООД


Метални кострукции :

Фирма СВН Инженеринг ООД е специализирана в проектирането, производството и монтажа на метални конструк- ции и изделия от черна и неръждаема листова и профилна стомана като:
      Метални конструкции за сгради, халета и съоражения                        Метални навеси, тенти, козирки и др.
СВ груп инженеринг ООД
СВ груп инженеринг ООДСВ груп инженеринг ООД
      Метални врати, решетки, огради и др.                                                     Метални аварийни стълби, вътрешни стълбища.
СВ груп инженеринг ООД СВ груп инженеринг ООД
  Парапети от черна и неръждаема стомана, ковано желязо

СВ груп инженеринг ООД
Екипът ни от машинни и строителни инженери, с помощта на програми за моделиране, има възможност да проекти- ра всяко изделие или детайл от хартиен носител, мостра или файл. Така производствените ни работници работят с готови чертежи и програми, с което се намалява до минимум възможността от грешки, увеличава се производител- ността, качеството и значително се скъсяват производствените срокове. Нашите заварчици са сертифицирани, което осигурява и гарантира високото качество на заваръчните работи.


Изделия от неръждаема стомана :

СВН Инженеринг е една от водещите компании в обработката на неръждаема стомана (INOX) за битови, търговски и про- мишлени нужди. Притежава богат опит, натрупан от множество разработени, проектирани, произведени и монтирани де- тайли и съоражения от неръждаема стомана за следните отрасли:
                                    Хранително вкусова промишленост:
 • изработка на машини и поточни линии от неръждаема стомана;
 • изработка на части, елементи и окомплектовка за хладилни витрини;
 • изработка на неръждаеми защити за хладилни камери, витрини и стелажи;
 • изработка на различни видове стелажи, рафтове, конзоли;
 • изработка на неутрално кухненско оборудване и др.
СВ груп инженеринг ООД

                              Оборудване на хотели, ресторанти, кафенета и други:
 • изработка на различни интериорни и екстериорни дизайни от метал и дърво
 • изработка на маси, столове, пейки и оборудване;
СВ груп инженеринг ООД

                              Вентилация:

 • Производство на въздуховоди и фитинги,
 • Производство на кухненски смукатели,
 • Производство на вентилационни решетки,
 • Производство на вентилаторни боксове,


Изделия от неръждаема стомана :

            Уелнес, СПА центрове и басейни:
 • Изработка на водопади;
 • Изработка на фонтани и водни ефекти;
 • Изработка на неръждаеми елементи за басейни;
 • Изработка на лежанки, съоръжения за СПА и др.
СВ груп инженеринг ООД

            Медицинско оборудване:

СВ груп инженеринг ООД
 • Изработка на неутрално оборудване за лаборатории и кабинети;
 • Изработка на стелажи, щендери, колички и др.;
 • Изработка на стойки, стативи и укрепващи елементи;
 • Изработка на рампи и спомагателни елементи за хора в неравностойно положение

За постигане и поддържане на високото качество на произвежданите продукти от неръждамема стомана, СВН Инженеринг има обособено и оборудвано отделно стерилно помещение за обработка на INOX с изградена специална вентилационна инсталация за обезпрашаване и предпазване на материала и продукцията от корозионни процеси.


Машини и елементи :

Фирма СВН Инженеринг има дългогодишен опит в разработката, проектирането и производството на различни видове стандартни и нестандартни машини, елементи и окомплектовка към тях. В това число:

 • Производство на шасита и капаци за стругове,
 • Производство на корпуси за игрални автомати и др.,
 • Производство на бариери, пос терминали и др.,
 • Производство на детайли и възли по чертеж на клиента.
СВ груп инженеринг ООДСВ груп инженеринг ООД


Дизайнерски проекти :

Фирма СВН Инженеринг ООД е специализирана в производството и монтажа на дизайнерско интериорно и ексте- риорно оборудване, метални изделия и конструкции по индивидуален проект.
СВ груп инженеринг ООДСВ груп инженеринг ООД