Солти - Вижте още

Солти

СОЛТИ ЕООД е изцяло частна фирма. Създадена е през 1991 г. и вече 27 години убедително присъства на пазара на стоките, осигуряващи надеждна защита на много фирми в България. Тя е специализирана в проектиране, изграждане и сервиз на пожарогасителни инсталации и системи.
пожарообезопасяване Солти

пожарообезопасяване Солти ПРОИЗВОДСТВО

Солти” ЕООД разполага със собствена производствена база за производство на средства за противопожарна защита. В производствената база на фирма Солти” ЕООД всички наши продукти се произвеждат от едни от най-добрите специалисти по противопожарна безопасност в България в тази област, в съответствие с българските и европейските стандарти.
пожарообезопасяване Солти ПРОЕКТИРАНЕ

„Солти” ЕООД разполага с опитни проектанти и техници на средства за противопожарна безопасност, работещи с най-новите софтуерни продукти, осигурявайки по този начин висококачествени проекти на клиентите си. Натрупаният опит и преминатите обучения на нашият екип са гаранция за качествено изпълнение на проектите.


пожарообезопасяване Солти ИНЖЕНЕРИНГ

Солти” ЕООД
извършва проучване, проектиране, изграждане и обслужване на: – пожарогасителни инсталации; – пожароизвестителни системи, както и отделните елементи на пожароизвестяването; – видеонаблюдение и контрол на достъпа.

пожарообезопасяване Солти СЕРВИЗ

„Солти“ ЕООД извършва периодични проверки, техническо обслужване и презареждане на пожарогасители от всякакъв вид в специализираната си сервизна сграда.
пожарообезопасяване Солти УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Център за професионално обучение към „СОЛТИ” организира обучение на „Отговорници по пожарна безопасност” за придобиване на знания и умения. Обучението се състои в това как да се организира дейността в обекта, така че да Не се допускат пожари и как да се предотвратят санкциите от органите за пожарна безопасност.
пожарообезопасяване Солти ПРОДУКТИ

„Солти” ЕООД предлага пълна гама противопожарни технически средства. Продуктите са с гарантиран произход и съответните сертификати за качество.


пожарообезопасяване Солти

Продукти:

 • Пожарогасители
 • Пожарозащитни врати и аксесоари
 • Противопожарно оборудване
 • Пожарогасене и пожароизвестяване
 • Димни люкове
 • Принудително отвеждане на дим и топлина
 • Защитни средства и екипировки
 • Пасивна пожарозащита
 • Пожарогасителни вещества
 • Аварийна маркировка и сигнализация
 • Указателни табели и знаци
 • Оборудване за сервиз
 • Вентилатори за отдимяване
 • Вентили за индустриални газове

За нас:

„Солти” ЕООД е създадена през 1991 година. Вече над 25 години компания „Солти” ЕООД е лидер в производстовото на противопожарни средства и пожарогасители, осигуряващи надеждна пожарозащита.

„Солти” ЕООД е специализирана е в проектирането, изграждането и сервизирането на пожарогасителни системи с: „НОВЕК”, FM 200; CO2 и други инертни газове.

„Солти” ЕООД проектира, изгражда и сервизира пожароизвестителни системи; производство на противопожарни касети, изработка и монтаж на противопожарни табла и шкафове за външно и вътрешно противопожарно оборудване.

пожарообезопасяване Солти Изработваме и стойки и колички за пожарогасители; извършване на техническо обслужване на пожарогасители и на вътрешни пожарни кранове; практическо обучение на персонала за работа с преносими противопожарни средства.

Според изискванията и заданието на клиента, представяме различни способи за овладяване на възникнали пожари; проиграване на планове за евакуация с персонала; осигуряване на дежурство в обектите по време на мероприятия.

„Солти” ЕООД е вносител на противопожарни технически средства: всички видове пожарогасители; пожарни шлангове, кранове, струйници и щорцови съединители; всички необходими компоненти за изграждане на пожарогасителни и пожароизвестителни системи.

„Солти” ЕООД е вносител на метални и стъклени, еднокрили и двукрили пожароустойчиви врати (60/90/120 минути); евакуационно осветление; продукти за пасивна пожарна защита; димни люкове и пожарни завеси; лични предпазни средства; всички видове указателни табели и знаци; комплекти за оборудване на МПС; оборудване за нафтови стопанства.
Продуктите са с гарантиран произход и съответните сертификати за качество.

За бързото и качествено обслужване на своите клиенти „СОЛТИ“ разполага с фирмени магазини, обширна складова база и собствен лекотоварен транспорт. Цените са конкурентни, за редовните клиенти и за по-големите количества са предвидени отстъпки.

В работата с партньорите и клиентите си „СОЛТИ“ акцентира на точност, отговорност при доставките, постоянен контакт и коректност.

Към „СОЛТИ” е изграден и функционира Център за професионално обучение за противопожарна безопасност.
пожарообезопасяване Солтипожарообезопасяване Солтипожарообезопасяване Солтипожарообезопасяване Солтипожарообезопасяване Солтипожарообезопасяване Солтипожарообезопасяване Солтипожарообезопасяване Солти

www.solti.bg

3.9 16