Посолство на ПОРТУГАЛИЯ - Вижте още

Посолство на ПОРТУГАЛИЯ

Република Португалия е държава в най-южната част на Западна Европа, разположена е на Пиренейския полуостров и в Атлантическия океан (Мадейра, Азорските и Селвагенски острови). Граничи с Испания на север и изток. Португалия предявява претенции към администрираната от Испания Оливенса като

Посолство на ПОРТУГАЛИЯРепублика Португалия е държава в най-южната част на Западна Европа, разположена е на Пиренейския полуостров и в Атлантическия океан (Мадейра, Азорските и Селвагенски острови). Граничи с Испания на север и изток. Португалия предявява претенции към администрираната от Испания Оливенса като част от националната територия на страната. Португалия е член на Европейския Съюз от 1986, на НАТО от 1949 и на ООН от 1955 г.

Името на държавата произлиза от град Порто на делтата на река Рио Доуро. В древни времена градът се е казвал Cale (от гръцки – „красив”). Той е бил важно пристанище, наричано на латински Portus Cale, което в Средновековието се е превърнало в Portucale, а по-късно Portugale. Официална религия е католическата.

Държавно устройство

Португалия е република с ограничени пълномощия на президента, избиран за 5 години. Законодателен орган е Събрание на Републиката (еднокамарен парламент, избиран за 4 години). Изпълнителната власт се състои от правителство, начело с премиер-министър.

Административно деление

Основната административно-териториална единица в Португалия е общината (munic?pio). В страната има 308 общини, включващи по няколко селища. Чрез тях до голяма степен се осъществява местното самоуправление. Общините се управляват от двукамарни съвети, съставени от общинска камара (c?mara municipal) и общинско събрание (assembleia municipal). Общините се подразделят на общо 4 261 енории (freguesia), които имат собствени енорийски съвети.

Поради своята отдалеченост от Лисабон, през 1978 Азорските острови и островите Мадейра са преобразувани в автономни региони със собствени правителства. Към 2007 административните единици над нивото на общината в континенталната част на Португалия са в процес на реформиране. 18-те окръга (distrito), създадени през 1976, са в процес на премахване, но все още имат някои функции - например, избирателните райони следват техните граници, а също и местните футболни първенства. През 1999 правителството предлага създаването на нови административни региони, но предложението е отхвърлено на референдум.

Към момента няма централизирано създадени единици над ниво община, но общините могат да създават доброволни сдружения за постигане на определени цели. За целите на статистиката и администрацията на Европейския съюз, Португалия е разделена на 7 региона и 30 подрегиона. Техните граници не са съобразени с делението на окръзи, но включват само цели общини.

Посолство на ПОРТУГАЛИЯ

Природа

Португалия заема западната част на Пиренейския полуостров. Тя е атлантическа държава. Към нея се числят Азорските острови и островите Мадейра в Атлантическия океан. Континенталната част на Португалия е разделена на две от нейната главна река, Тежу. На север релефа във вътрешността е планински, а на юг - равнинен. Най-високата точка на Португалия е връх Пико (2 351 m) на Азорските острови, а в континенталната част - планината Сера да Ещрела (1 991 m). Азорските острови и Мадейра имат вулканичен произход, като на Азорите няколко вулкана вероятно са активни и в наши дни.

Посолство на ПОРТУГАЛИЯПортугалия е една от най-горещите страни в Европа с атлантическо - средиземноморски климат. Пролетта и лятото обикновено са слънчеви, а през юли и август температурите са извънредно високи - до 30–35C в централната част и до 45C във вътрешността на страната на юг. Есента и зимата обикновено са дъждовни и ветровити, но има и слънчеви дни, а температурите рядко падат под 5C. Сняг обикновено вали в планинските области на север. Средните годишни температури са 13C на север и 18C на юг. Климатът в Мадейра и Азорските острови, поради тяхното разположение в Атлантическия океан, е дъждовен и влажен.

Освен Тежу, другите големи реки в Португалия са Доуро, Миньо и Гуадиана, които също като Тежу извират от Испания. Друга важна река е Мондегу, която извира от Сера да Ещрела.

Стопанство

Португалия е индустриално-аграрна страна. Добива се волфрам, пирит, олово, уран, калай, мед. Силно развити отрасли са текстилна, шивашка, обувна, керамична и корабостроителна промишленост, както и автомобилостроене, електроника, машиностроене, химическа промишленост. В селското стопанство работят 11,5 % от заетите. Отглеждат се лозя, цитруси, зеленчуци, маслини, зърнени и др. Добре развито животновъдство - едър рогат добитък, овце, кози, свине. Риболов и преработка на морски продукти.БВП 159 млрд. USD (2000): селско стопанство 4 %, промишленост 36 %, услуги 60 %. Добив на волфрамов концентрат, пирит, уранова, калаена руда, желязна руда, въглища, каолин; корк (на I място в света).

Текстилна, хранително-вкусова (вино, зехтин, рибни консерви) промишленост. Черна и цветна металургия (мед, калай, алуминий), машиностроителна (кораби), електротехническа, химическа, нефтопреработваща, нефтохимическа, циментова, порцеланово-фаянсова, керамична промишленост. Цитрусови, маслинови насаждения, лозя. Пшеница, царевица, ръж, картофи. Едър и дребен рогат добитък, свине. Риболов. Туризъм. 2850 km жп линии, 68 732 km шосета, 80 km петролопроводи, 700 km газопроводи, 1,1 млн. бр.р.т. търговски флот, 66 летища (1999).

Население

9 927 хил. жители. Гъстота - 108 жит. на кв. км. Естествен прираст 1,5. Средна продължителност на живота - мъже - 72 г, жени - 79 години. Населението на Португалия е относително етнически еднородно - 99% са португалци и 1% испанци. В езиково, етническо и религиозно отношение, Португалия е една много еднородна държава. Португалският език се говори навсякъде, като само в селцата в област Miranda do Douro се използва характерен астурски диалект на португалския.

Посолство на ПОРТУГАЛИЯ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,