ДЛВ ЕООД  itemprop=

ДЛВ ЕООД

Основният предмет на дейност на „ДЛВ" ЕООД е извършване на товарни превози в страната и чужбина, производство и търговия с инертни материали и бетон и бетонови смеси, и услуги със строителна механизация.
Перник, кв. Църква, ул. Кралевски път №1

Фирма ЕТ "ДЛВ-Добри Владимиров" е регистрирана на 30 май 1991 година с решение на Пернишки Окръжен Съд №1737 с регистрация - гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 98, ап.22. На 01 декември 1997 година фирмата е пререгистрирана с решение №1328 на Пернишки Окръжен Съд като е внесено ново обстоятелство като разширяване на предмета на дейност на фирмата. На 24.11.2006 година с решение на Пернишки Окръжен Съд №1081 се извършва прехвърляне чрез покупко-продажба на търговското предприятие ЕТ "ДЛВ-Добри Владимиров" на „ДЛВ" ЕООД. Основният предмет на дейност на „ДЛВ" ЕООД е извършване на товарни превози в страната и чужбина, производство и търговия с инертни материали и бетон и бетонови смеси, и услуги със строителна механизация.
4.8 4