Областни градове

Ес Ди Карго ЕООД предлага транспортни услуги в Пловдив и страната. Компанията изваршва, международен транспорт, вътрешен транспорт и спедиторски услуги. Ес Ди Карго ЕООД организира и извършване на транспортни услуги с цели пратки и групажни пратки от и за Европа и Русия.

Атлас Карго ООД предлага на своите клиенти Международни транспортни услуги и логистика. Основно вниманието е насочено към международен морски и въздушен транспорт, но компанията може да предложи и автомобилен и железопътен транспорт, както и транспорт на контейнери.

АЛМИРК ЕООД специализира транспортни услуги в София и страната, като спедиция, логистика, вътрешен и международен транспорт. Дружеството извършва превози на групажни пратки и комплектни товари от и за страните от Европейски съюз, Турция, Русия, Украйна, Молдова, Беларус и други.

"Приста Логис" ЕООД е на пазара от 2011 г. със седалище в град Русе. Предмет на дейност на фирмата са транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина. Повече от 13 години организираме транспорт на цели и групажни пратки ефективно, отговорно и на конкурентни цени.

София
Марио 95 е компания с дългогодишен опит в областта на транспортните услуги в София и страната, международния транспорт, спедиция и логистика по суша, вода и въздух, който заедно с изградения личен имидж към фирмите с които работим, гарантират качествено и професионално транспортиране на

Трайдънт Фрейт предлага транспортни услуги във Варна и страната, спедиция, Агентиране, Чартиране и брокераж. Превоз на товари в страната и чужбина.

Алфа Кентавър ООД е основана през 1996 в София и още през първата година се превръща в лидер в сферата на международната търговия и транспорт на коне. В момента е най-голямият български превозвач на коне, който оперира по целия свят.

Логистични услуги в сферата на специалната продукция, Издаване на разрешителни, Превоз на взривни вещества и военна продукция, Охрана по време на транспорт, Превоз на опасни товари от всички класове, ADR оборудване, Конвенционални товари с всички видове транспорт

ОПТИМУС ТРЕЙД ЕООД е компания, в областта на транспортните услуги във Варна и страната и логистиката. Международен и вътрешен автомобилен транспорт на цели и групажни товари, Контейнерен транспорт, Митническа обработка на пратки във Варна и София, Складиране.

Предлагаме всички услуги свързани с транспорта и логистиката. Морски и сухопътен транспорт, застраховки, складиране и митнически услуги, рент-а-кар, транспорт на автомобили от САЩ и Канада и други!

Международен транспорт


Международен транспорт са услуги предоставяни от малки и големи компании за превоз на стоки и хора извън пределите на страната. След влизането ни в Европейския съюз международните превози стават по-динамични и преминаването през различните граници на страните в Европа доста по-лесно. Това важи както за превоза на стоки, така и на хора.

Куриерски пратки или карго превози в цяла Европа се извършват от местни компании, както за пратки от България към чужбина, и към България, така и международен транспорт на стоки между различни европейски държави.

Видове международен транспорт

Видове международен транспорт

Видове международен транспорт

С цел по-бързо и лесно извършване на международен транспорт, а и запазване благосъстоянието на околната среда, се включват превози освен с камиони и автобуси, такива като ЖП международен транспорт, превоз със фериботи, кораби, самолети и други.

Международния транспорт и транспорта като цяло се дели на:

Пътен международен транспорт

Пътен международен транспорт посредством тежкотоварни автомобили остава сред най-масовия и най-използван метод на доставки.

Чрез камиони могат да се транспортират:

  • Хранителни и хладилни стоки - посредством транспорт с хладилни камиони
  • Превоз на опасни товари под АДР - чрез специализирани и лицензирани за това превозни средства
  • Транспорт на горива - било то течни или газообразни горива, доставката им до крайния клиент се улеснява именно чрез тежкотоварни автомобили
  • Транспорт на текстилни изделия - превоза се извършва в специални ремаркета за дрехи
  • Транспорт на пълни товари - когато една пратка заема цяло превозно средство
  • Групжани международни превози - логистика и спедиция на товари
Пътен международен транспорт

Пътен международен транспорт

Воден международен транспорт

Достъпа на България до Черно море и река Дунав позволява развитието и използването на воден транспорт на товари и хора чрез фериботи, кораби и лодки, което намаля себестойността на транспортните разходи, както и оказва намаляване на вредните емисии.

Железопътен международен транспорт

Въпреки че през последните години в България железопътния транспорт не успява да развие своя потенциал, международния транспорт на хора и стоки чрез влакови композиции остава най-евтин и най-сигурен. Много компании използват именно него за международните си пратки и дори изграждат ЖП линии до производствените си помещения с цел бързо, качествено и евтино транспортиране на международни товари.

Въздушен международен транспорт

Силата на въздушния международен транспорт е в липсата на ограничение до коя точка на света е необходимо да се достави пратка или да се транспортират хора. Отпадането на визов режим до много страни позволява самолетният транспорт да се разгръща с високи темпове, а все по ниските цени на въздушния международен транспорт позволяват превоза на хора и стоки да се извършва все повече именно чрез него.

Международен транспорт на животни

Международното транспортиране на животни се контролира много строго от институциите във всяка една държава, а в България освен местното законодателство се спазват и международни и европейски правила, норми и спогодби. Международен транспорт на живи същества предполага условия подходящи за нормалното пребиваване на животните по време на техния превоз, запазване на доброто им здраве и намаляване на стреса от климатични и други неблагоприятни условия при тяхното транспортиране.

Международен транспорт на хора

Международен транспорт на хора

Международен транспорт на хора

Международния транспорт на хора включва почти всички описани по горе варианти. Превозите се извършват посредством автобуси, самолети, кораби, жп влакове и други, но разпоредбите и нормативните ограничения са различни от транспорта на пратки и контрола на международния превоз на хора е много по строг и има известни ограничения в извършването му.

Други видове международен транспорт

Разбира се има много на брой други видове международен транспорт разделени спрямо, вида на транспортните средства, целите и вида на превозваните товари. Такива могат да бъдат Тръбен международен транспорт, Вътрешнозаводски превози и други.

Стандарти на международен транспорт

Има различни стандарти, наредби и закони за международен транспорт, както и конвенции, по-конкретно TIR и CMR. Компаниите предоставящи международни транспортни услуги трябва да отговарят на Българското и Европейско законодателство и да спазват разпоредбите във всяка една страна до която ще извършват превози на хора или стоки.

Международен транспорт на товари

Международен транспорт на товари

Международен транспорт на товари

Транспорт на Пълни товари

Международен транспорт на пълни товари се извършват тогава, когато една компания използва за един конкретен товар цялото превозно средство и неговата доставка се определя само и единствено от този товар. Обикновено това означава натоварване на товара от точка А и доставянето му до точка Б в определен срок.

Групов транспорт

Посредством мрежата на местни и чуждестранни превозвачи се осъществяват групажни международни превози на стоки които нямат капацитета да заемат сами цяло превозно средство, до голяма степен това означава логистика, т.е. компании извършващи групажни международни транспортни се грижат за това стоката да бъде максимално добре оптимизирана в превозните средства пътуващи до конкретна дестинация, така че тя да бъде максимално бързо доставена, на минимална цена.

Контейнерен транспорт

Международен транспорт чрез контейнери позволява лесното преминаване между различните видове транспортни средствва. Много лесно и бързо един контейнер превозван по вода с кораб може да се натовари на тежкотоварен автомобил за извършване на пътен превоз, след което да се достави и натовари на ЖП транспорт за достигане до друга дестинация.

Специализиран международен транспорт

Специализирания международен транспорт се извършва от специално създадени за товара превозни средства и може да включва превоз на хладилни товари, текстил и облекла в закачалка, опасни товари, извънгабаритни товари, опасни товари, транспорт на горива и други.

Съхранение и складиране

Всяка копания извършваща международен транспорт трябва да осигури и подобаващо складиране и съхранение на пратките които транспортират, така че да се извърши оптималното им транспортиране. Подобни складове обикновено включват в себе си огромно разнообразие от стоки и гаранцията за тяхното опазване е изцяло за сметка на международния превозвач.

Митническо представителство

Щом говорим за международен транспорт няма как да не стигнем и до услугите на митнически агенти. Митническо представителство включва обработка на специфична, необходима за транспортирането между различни държави, документация на всички митнически учреждения в страните, както и гранични пунктове.


Международен ЖП транспорт , Международен транспорт на стоки , Международна Логистика , Международни куриерски услуги , Международни пратки , Международни Превози , Транспортни компании
Прочети повече
Затвори

Партньори