Стопанска академия “Д. А. Ценов”  itemprop=

Стопанска академия “Д. А. Ценов”

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов е специализирано държавно висше училище за обучение в професионално направление икономика, управление и администрация. Възникнало e през 1936 г. в резултат на крупно дарение на родолюбивия свищовски
Свищов, ул. Емануил Чакъров № 2

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов е специализирано държавно висше училище за обучение в професионално направление икономика, управление и администрация. Възникнало e през 1936 г. в резултат на крупно дарение на родолюбивия свищовски предприемач и търговец Димитър Ценов, а през годините се утвърждава с неповторимото професионално излъчване и европейска принадлежност. Академичното измерение на училището се представя с присъденото право чрез акредитационните процедури да обучава и присъждаразрешените от Закона за висше образование образователно-квалификационни степени – специалист, бакалавър, магистър, доктор. Днес Стопанска академия е престижен учебно-научен и изследователски център с неизменно висок рейтинг сред българските висши училища.

Стопанска академия “Д. А. Ценов” - отрасли:


Наука и Образование, Университети, Висши Учебни Заведения, ВУЗ,