Пресков АД   itemprop=

Пресков АД

Пресков АД е една от най- старите и най- големите производители на горещо ковани детайли.Във фирмата се произвеждат широка гама детайли с тегло от 0,300 кг до 25 кг които намират широко приложение в различни области като енергетика, машиностроене, транспорт, селско стопанство, хидравлика,
Стара Загора, кв. Индустриален

“Пресков” АД е една от най- старите и най- големите производители на горещо ковани детайли в България, създадено през 1900 година. Във фирмата се произвеждат широка гама детайли с тегло от 0,300 кг до 25 кг които намират широко приложение в различни области като енергетика, машиностроене, транспорт, селско стопанство, хидравлика, мини и производството на подемно – транспортни и строителни машини. Фирмата разполага със собствена база за проектиране и изработване на инструменти за горещо коване и щамповане на метали. Инструменталното производство (конструиране и изработка на щампи за преси и паро въздушен чук) е обезпечено със средствата на високотехнологична CAD – CAM система IDEAS. Заводът е въвел система за управление на качеството EN ISO 9001:2000. Издаден от British Certification Institute и приложим за проектиране, разработване и производство на изковки и ковашко пресова екипировка. Производствените мощности на фирмата се намират в индустриалната зона на гр. Стара Загора. Фирмата е разположена на площ от 116 дка. Основното производство на фирмата са изковки, произвеждани по метода на горещо обемно щамповане с тегло от 0,300 кг до 25 кг. Капацитета на завода е 8000 т годишно на една смяна.   Оборудване Заготвителен участък Разполага с пресножици – 230 t, 315 t, 500 t, 630 t и 1000 t. Работи се приоритетно с кръгли профили като максималният размер е до ?130 mm. Освен пресножици има и лентови резачки и хидравлични резачки. Ковашки участък Разполага с 20 ковашки машини, които се състоят от нагревна установка (КИН), ковашка машина (ексцентър преса) и обрезна машина. • Линии 1600 t с КИН 450 kW и обрезна преса 160 t – 7 бр. максимален размер на изковките – приблизително 5 кг и диаметър приблизително ?170 mm. • Линии 2500 t с КИН 450 kW и обрезна преса 250 t – 5 бр максимален размер на изковката – приблизително 16 кг и диаметър до ?234 mm. • Kовашка линия ПВЧ ( въздушен чук) 5 t с КИН 800 kW и обрезна преса 630 t – 1 бр. максимален размер на изковката – приблизително 25 kg и диаметър до ?340 mm. • Ковашка линия ПВЧ 3 t с КИН 750 kW и обрезна преса 400 t • Ковашки линии ХКМ (хоризонтални ковашки машини) - ХКМ 400 t - 1 бр. - ХКМ 800 t - 1 бр. - ХКМ 1200 t - 1 бр. - ХКМ 1250 t - 1 бр. Максимален размер на набития фланец приблизително ?160mm. • Линия фрикцион преса 250 t , газов нагрев и обрезна преса 63 t. • Линия “вилични рогове” изработва всички размери рогове за мото- и електрокари с максимален размер 60 х 140 х 1150 мм. Термичен участък • Разполага с два тунелни агрегата за обемна закалка на изковки, съответно в масло и вода плюс нормализационни пещи. Производителността на всеки агрегат е 1.5 t/час • Освен тях има и три броя нормализационни пещи. В участъка са разположени и два броя шахтови пещи, едната от които е с размер ?170 х 3800, а втората – ?1800 х 1500. • Фирмата разполага и с голям брои камерни пещи обслужващи инструменталното производство. Почистващ участък “Пресков” АД разполага с три броя дробометни машини като производителността на най-голямата е 1.5 t/час Инструментален цех Фирмата разполага със собствено инструментално производство. То се базира на универсални стругове и фрези, копир фрези, програмни фрези и обемни електроерозиини машини. Най-голямата по габарит щампа, която може да се произведе е със размер 600 х 600 х 450 mm. Ремонтен цех Освен инструменталния цех има и ремонтен цех, обслужващ напълно нуждите на завода и сектор за механична обработка, разполагащ със стругове С 10, С 11, С 13, К 16 ; бандажен с размер на планшайбата – 2000 mm ; фрези ФУ 256, ФУ 321, борверзи, фрезхобели и др. Други звена Фирмата разполага с отдел за техническа разработка на конструктивната документация, собствена химична лаборатория с апарат “LEKO”, отчитащ съдържание на сяра и въглерод, химичен метод за отчитане на всички химични елементи. Съществува лаборатория за механични изпитания. Входящ контрол на стоманата се усъществява с ултразвуков дефектоскоп. Освен това фирмата разполага и със собствена подстанция с мащност 8 MW.   Продукти “Пресков” АД е единственото българско предприятие специализирано в производството на изковки от въглеродна и легирана стомана. “Пресков” АД, Стара Загора произвежда широка гама ковано-обемно щамповани детайли с тегло до 25 кг, които намират широко приложение в следните браншове : • Машиностроене • Строителството • Хидравликата и пневматиката • Селското стопанство и автомобилостроенето • Каростроенето (вилични рогове)