Кметство Първенец  itemprop=

Кметство Първенец

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
Първенец (Област Пловдив), ул. Съединение № 74

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище