Народно Читалище Съзнание 1873г. - С. Брестовица  itemprop=

Народно Читалище Съзнание 1873г. - С. Брестовица

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
Брестовица (Област Пловдив), пл. Съединение № 1а

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде