Скай Инвест ООД  itemprop=

Скай Инвест ООД

„СКАЙ ИНВЕСТ” ООД е екологично ориентирана фирма и поема инициатива за оползотворяване на отпадъци от фирми, предприятия, държавни и частни институции, финансови институции, генериращи от своята ежедневна дейност отпадъци годни за рециклиране
Дружеството ни е основано през 2007 г. и е специализирано в дейности по събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Фирмата притежава разрешителни за дейности с отпадъци. „СКАЙ ИНВЕСТ” ООД е екологично ориентирана фирма и поема инициатива за оползотворяване на отпадъци от фирми, предприятия, държавни и частни институции, финансови институции, генериращи от своята ежедневна дейност отпадъци годни за рециклиране. Фирмата притежава собствен транспорт, товарни автомобили 2т. 5т. 10т.и 20т. специализирана техника /мултилифтове/, контейнери пресконтейнери, съдове за организиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки. Осигуряваме обслужване на клиентите си своевременно и на място. ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ Хартия: ВПП, вестници, брошури, списания, смесена, от опаковки и др. видове Всички видове пластмаси - HDPE, LDPE, PP, PVC и др. стреч-фолио и полиетилени Дървесина - нестандартни, счупени палети и скари Стъклени отпадъци - шишета, буркани, бутилки, плоско стъкло Дейности по изкупуване и рециклиране на европалети и скари, продажба на всички видове палети и скари. УСЛУГИ Предоставяне на пресконтейнери, контейнери 12 куб, 20 куб. и 40 куб, открити и закрити контейнери, както и други съдове за организиране на системи за разделно събиране на различни видове отпадъци Извозване на генерирани разделно събрани отпадъци, производствени отпадъци от обекти на клиента Оттдаване под наем на контейнери, стационарни и подвижни преси за балиране на отпадъци от опаковки Събиране, сортиране и извозване на отпадъци от опаковки, почистване на райони Разделно събиране Унищожаване на архив Скай Инвест ООД - Рециклиране на Вторични Суровини