Народно Читалище

Народно Читалище Самообразование 1894

В читалището има танцови състави, певчески хор, театрален кръжок, кръжок по етнография и фолклор, музейна сбирка. Всички те са носители на различни награди и навсякъде са посрещани с много голям интерес. Те са част от всеки един празник в Селановци и в община Оряхово.
Селановци, ул. Сергей Румянцев 11

За нас: Народно Читалище "Самообразование 1894" - село Селановци Читалището е създадено през 1894 година. За председател е избран Иван Йолов, касиер е Дамян Лулов, а секретар – Цеко Тодоров. Читалището проявява своята дейност във вечерни курсове и даване на представления от учителите. Сцената е била в една от двете класни стаи. За представленията събирали дъски и черги от населението, столове – от кръчмите. Така читалището с много трудности просъществувало до 9.09.1944 година. Библиотека Библиотеката при читалище „Самообразование 1894“ започва своята дейност през 1894 година. Библиотеката е създадена по инициатива на новопристигналите учители, местните учители и будните младежи от селото. За библиотекар е назначен Тодор Стоянов Върбешин. Фондът на библиотеката се е състоял от списанията „Орало“, „Нива“, „Звездичка“, „Самообразование“ и няколко книги. Информационен център От началото на 2011 година в читалището ни работи информационен център. Цялото оборудване ни беше предоставено по програма „Глобални библиотеки“ и е финансирано от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. Достъпът до компютърното оборудване в информационния център е свободен. В момента се провеждат компютърни курсове за всички възрастови групи. Дейности В читалището има танцови състави, певчески хор, театрален кръжок, кръжок по етнография и фолклор, музейна сбирка. Всички те са носители на различни награди и навсякъде са посрещани с голям интерес. Те са част от всеки един празник в село Селановци и в община Оряхово. www.samoobrazovanie.wordpress.com

Народно Читалище Самообразование 1894 - отрасли:


Наука и Образование, Читалища, Библиотеки,