ЦПО ИНФОРМА | Център за Професионално Обучение Пловдив

ЦПО ИНФОРМА - Вижте още

ЦПО ИНФОРМА

Частен център за професионално обучение Информа - гр. Пловдив предлага курсове за квалификация, преквалификация и за усвояване на нови знания в следните сфери: счетоводство, туристически услуги, компютърни умения, охранителна дейност, строителство и ключови компетентности.
ЦПО ИНФОРМА

ВНИМАНИЕ!

ЦПО ИНФОРМА ПЛОВДИВ НЯМА НИЩО ОБЩО С ИЗЛЪЧЕНИЯ ОТ ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА РЕПОРТАЖ ЗА СДРУЖЕНИЕ ИМФОРМА!
ДВЕТЕ СДРУЖЕНИЯ НЯМАТ НИЩО ОБЩО!

ЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучение
ЦПО Информа - Център за професионално обучение и подготовка
Информа е частен център за професионално обучение в самия център на град Пловдив. Учебният център в Пловдив е с лиценз № 12640 от 19.11.2008г. издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение за извършване и удостоверяване на професионално обучение.
НОВО!!! Курсове по руски език
ЦПО ИНФОРМА1. Курс по руски език за деца (5-8 клас)
2. Курсове по руски език за ученици (9 - 12 клас).
3. Руски език в областта на туризма
4. Подготовка за получване на международен сертификат за владеене на руски език
5. Обучение по руски език - Нива А1, А2, Б1 и Б2 според европейската езикова система
6. Руски език за делово общуване (бизнес кореспонденция)
Нови професионални хоризонти с програмата “Ваучери за заети лица” 2017-2020

След успешно приключилата програма “Аз мога повече”, Европейският съюз финансира поредната кампания, насочена към квалификацията на вече заетите кадри. Това е нова програма “Ваучери за заети лица”, която обхваща периода 2017-2020. Тя дава възможност на вече работещи лица да придобият нови умения или да развият старите, да израстнат професионално и кариерно, с помощта на ваучери. Самото обучение ще се предоставя от доставчици на обучение – обучаващи институции, които отговарят на условията посочени от Агенцията по заетостта.

Още
Евросъюза отпуска финансиране на ваучерите за професионални обучения и за ключови компетенции по програмата на 85% от цената на обучението, останалите 15% се заплащат от лицето, получило ваучер за обучение.

Ние ви предлагаме ваучери по езикови обучения - английски и руски език, както и различни компютърни обучения.


 • ЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучение
 • ЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучение
 • ЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучение
 • ЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучение
 • ЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучение
 

Центърът за професионално обучение «Информа» - гр. Пловдив предлага на своите курсисти от всички възрасти учебни програми за квалификация, преквалификация и за добиване на нови знания.

Учебната програма за всяко професионално обучение е съобразена с всички държавни образователни изисквания за всяка професия и е лицензирани от НАПОО.

В образователния център работи екип от висококвалифицирани преподаватели с продължителен професионален и педагогически стаж.

Информа издава легитимни свидетелства или удостоверения за проведеното професионално обучение.

Също така предлага възможност за комбинирано обучение по предлаганите краткосрочни курсове. Формите на обучение са дневна, вечерна, съботно-неделна и индивидуална.

След приключване на наше обучение, курсистите по желание получават сертификат Europass, признат във всички европейски държави.Провежданите програми и курсове на обучение от центъра за професионално обучение Информа- гр. Пловдив са предназначени за:

 • Всички, които искат да получат квалификация или преквалификация в професионалното си развитие.
 • Всички, които искат да започнат нов бизнес или нова работа.
 • Всички, които желаят да усъвършенстват своите познания, да ги осъвременят и разширят спрямо новите изисквания на икономиката, комуникациите и информационното общество.
  Център за Професионално Обучение Пловдив
НОВО!
Интензивни курсове за подготовка за Държавни зрелостни изпити по Български език и литература.
Занятията се повеждат всяка събота по 4 часа. на ул"Хр.Г.Данов " № 24-срадата на Главболгарстрой.
Цена на курса 90лв. на курсист.
Телефон за връзка :0888/647436

Курсове и обучения

 • Чуждоезиково обучение
 • Обучение по оперативно счетоводство
 • Козметика
 • Компютърни курсове
 • ЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучениеЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучениеЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучениеЦПО ИНФОРМА - Ц-р за проф. обучение
 • Охранителна дейност
 • Курсове за развиване ключови компетентности
 • Курсове в областта на строителството
 • Курсове за кандидат-гимназисти
 • Курсове за кандидат-студенти
 • Курсове в областта на туризма и туристическите услуги
 • Компютърен аниматор
 • Маркетингова дейност
 • Организатор интернет приложения
 • Техник на компютърни системи
 • Здравен асистент
 • Болногледач
 • Социален асистент
 • Еколог
 • Обучение-първоначална подготовка на охранители
ЦПО ИНФОРМА

Видео от ЦПО ИНФОРМА


Професионално обучение "Информа" - Пловдив - видео 1