ЕМАКС ООД  itemprop=

ЕМАКС ООД

Основен предмет на дейност на фирмата е изпълнението на обществени поръчки свързани с почистване на резервоари от всякакви видове горива. Фирмата е специализирала в почистването на всякакви резервоари от горива - от резервоари на транспортни средства до резервоари на складови бази с
"ЕМАКС" ООД е създадена септември 2003г. в гр.Силистра с адрес ул.”Петър Бояджиев” №39Б от двамата собственици и управители – Емил Великов и Максим Куманов. Основен предмет на дейност на фирмата е изпълнението на обществени поръчки свързани с почистване на резервоари от всякакви видове горива. Фирмата е специализирала в почистването на всякакви резервоари от горива - от резервоари на транспортни средства до резервоари на складови бази с вместимости до 10,000 куб. м. В това число влизат за котелно гориво, мазут, дизелово гориво и др. Вместимостите на резервоарите, вида на съхраняваното гориво, както и тяхното разположение определят технологията за почистване. Разполагаме със съоръжения, като инсталация за физико–химично третиране на петролни отпадъци, собствени автоцистерни, вакуум помпи, пароструйки и др. Фирмата има издадени сертификати за система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност и условие на труд в съответствие на стандартите EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Разполагаме с необходимия лиценз за извършване на дадената дейност издадено от "МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ" под номер 00-ДО-227-01 от 26.02.2010г. Услуги: Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения Прехвърляне на горива от резервоар в резервоар Транспортиране на горива Приемане на всички видове отработени масла Събиране на опасни отпадъци от нефтопродукти