Проф. д-р Антоанета Василева  itemprop=

Проф. д-р Антоанета Василева

Антоанета Василева е професор по Световно стопанство и Международни икономически отношения (МИО) в катедра „МИО и бизнес“ в УНСС, както и декан на факултет „Международна икономика и политика“. Професор Антоанета ВАсилева е специализирала международен мениджмънт и маркетинг в: Instituto de
Проф. д-р Антоанета Василева Преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Професор по Световно стопанство и Международни икономически отношения (МИО) в катедра „МИО и бизнес“ в УНСС, както и декан на факултет „Международна икономика и политика“. Чела е лекции в университети в Полша и Япония. Специализирала е международен мениджмънт и маркетинг в: Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), Барселона (1997 г.) City University Business School – понастоящем Cass Business School, Лондон (1997, 1998 г.) Asia-Pacific University, Бепу, Япония (2005 г.) International Academy – “F+U”, Берлин (2005 г.) Associazione Retericerca, Торино (2006 г.) Проф. Василева притежава научната степен „доктор“ по икономика (България 2000 г.) и доктор по бизнес администрация (САЩ 2002 г.). УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Бакалаври Международни бизнес операции International Business Operations – part one Магистри Международен бизнес Регионални практики в международния бизнес International Business – Regional Practices Води лекционен курс в съвместната магистърска програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ на УНСС и Nottingham Trent University, Великобритания, а също така и в българо-японската програма по „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС. Има многобройни публикации в страната и чужбина. Участва в редица университетски, национални и международни проекти. Участва в издателския съвет на сп. „Международни отношения“, България и сп. Vision, Македония. Член е на Съюза на икономистите в България и основател на Клуба на специалистите по търговия и международен бизнес. Членува в Европейската академия по международен бизнес (EIBA). Антоанета Василева е завършила специалност „Международни икономически отношения“ във ВИИ „Карл Маркс“, сега УНСС – гр. София (1984 г.). Печели конкурс за асистент (1995 г.), старши асистент (1998 г.), главен асистент (2000 г.), доцент (2004 г.) и професор (2011 г.) в Университет за национално и световно стопанство, катедра „Международни икономически отношения и бизнес“. В периода 2002-2006 г. Антоанета Василева е директор на Центъра по международна икономика, политика и право в ИСК при УНСС. Антоанета Василева е омъжена за Цветан Василев, мажоритарен собственик и Председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка (КТБ) АД.

Проф. д-р Антоанета Василева - отрасли:


Наука и Образование, Университети, Висши Учебни Заведения, ВУЗ,