Сдружение Международни Образователни Инициативи | Изучаване на Чужди Езици,Квалификация и Ученически състезания

Сдружение Международни Образователни Инициативи  itemprop=

Сдружение Международни Образователни Инициативи

Сдружение Международни образователни инициативи е юридическо лице с нестопанска цел. Осъществява дейност в обществена полза: - в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации; - чрез екип от професионалисти; - в партньорство с родителите.
София, бул. „Джеймс Баучер“ бл.122,офис 1

Сдружение Международни образователни инициативи е юридическо лице с нестопанска цел. Осъществява дейност в обществена полза: - в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации; - чрез екип от професионалисти; - в партньорство с родителите.