Супереко ООД  itemprop=

Супереко ООД

Фирма СУПЕРЕКО е създадена през 2012 година и започва дейноста си в сферата на производство, продажба и доставяне на висококачествени дървесни пелети. Чрез обработване с високотехнологични машини на качествен дървесен материал и работа на професионален екип фирмата успява да се наложи.
Благоевград, ул. Григор Пърличев 32

СУПЕРЕКО Фирма СУПЕРЕКО е създадена през 2012 година и започва дейноста си в сферата на производство, продажба и доставяне на висококачествени дървесни пелети. Чрез обработване с високотехнологични машини на качествен дървесен материал и работа на професионален екип фирмата успява да се наложи успешно, както във вътрешния пазар, така и на международния пазар – Италия, Гърция и Словения, за кратък период от време. СУПЕРЕКО произвежда пелети от отбрана биомаса (иглолистна дървесина) с голямо КПД при горене. Дейноста на фирмата обхваща всички производстени процеси - от белене на дървесните кори до пакетиране на готовия продукт. Пелетите Пелетите на фирма СУПЕРЕКО са тествани в акредитирана лаборатория и разполага със сертификат за качество на готовия продукт – КЛАС А1. При тестването на продукта са установени ниски нива на процентно съдържания на влага и сяра в готовия продукт, както и нисък процент на пепел след изгаряне. Големината на пелетите е от 15мм до 25мм. Готовите пелети се пакетират в чували от 15 кг всеки, което осигурява качество на доставения продукт. Дървесните пелети са твърдо гориво, представляващи малки цилиндрични гранули. Нашата компания произвежда пелети, само от висококачествен дървен материал. Редица са предимствата при отопление с палети като: автоматично подаване на материал към горелката, както и малкия отпадъчен продукт, оставащ след изгарянето на пелетите. При производството, към ползваната биомаса няма необходимост от добавяне на слепващи химически вещества. Процесът на производство се състои от няколко етапа: първоначално едро смилане на суровия материал, изсушаване, качествено ситно смилане, пресоване и охлаждане. След тези процеси готовият материал се пакетира или складира. Оформянето на пелетите става в пелетна преса. За целта процесът се извършва при високо налягане и при висока температура. СУПЕРЕКО – за нас качеството на продукта и задоволеността на клиента са на първо място. Благодарим Ви!

Супереко ООД - отрасли:


Екобрикети, Дърводобив, Пелети,