Румънска Гимназия Михай Еминеску  itemprop=

Румънска Гимназия Михай Еминеску

Профилираната гимназия с интензивно изучаване на румънски език Михай Еминеску в град София е наследник на Румънския лицей и е открита през 1999 година.Училището е основано на базата на Международна спогодба между България и Румъния в областта на културата и образованието и броят на
София, кв, Красна поляна, ул. Братин дол 26

История ПГИИРЕ „Михай Еминеску” е открита през 1999 г. като наследник на закрития през 1945 г. Румънски лицей. Училището е основано на базата на Международна спогодба между България и Румъния в областта на културата и образованието и броят на учениците в паралелките е по-малък, което позволява много по-добро обучение, особено езиковото. ПГИИРЕ „М. Еминеску” е държавно училище към МОМН. Елитна гимназия, която на 28 май 2010 г. навърши 11 години от създаването й. Училището разполага с модерно оборудвана компютърна зала и постоянна връзка с Internet, басейн и фитнес зала. За навършилите 18 години се организират курсове за шофьори, категория B, а за навършилите 16 години - курсове за мотопедисти. Училището осигурява работа на навършилите 18г. през лятото по големите морски курорти като екскурзоводи,преводачи и рецепционисти. ПГИИРЕ работи съвместно със СУ "Св. Климент Охридски", като базово училище на университета и осъществява богата извънкласна дейност, част от която е изнесена в СУ и Румънското посолство. ПГИИРЕ "Михай Еминексу" поддържа контакт с училище "Христо Ботев" в гр. Букурещ, Румъния, в което се изучава български език. Учениците, изучаващи румънски език, участват в международния литературен конкурс "Михай Еминеску", провеждащ се в Румъния. Благодарение на много добре професионално подготвените учители по всички предмети и особено по чуждите езици, учениците завършват с отлична подготовка. Няма завършил дванадесетокласник, който да не е приет във ВУЗ. Гордост за училището са голям брой студенти в Румъния, изучаващи, а и вече дипломирани, различни специалности като право, международни икономически отношения, медицина и други. През учебната 2014/2015г. има прием след 8. КЛАС за паралелка с профил Туризъм с разширено изучаване на Френски езики втори чужд език Румънски език. Приемът е след завършен 8. клас с конкурс по документи. Голямото предимство на училището ни завършилите средното си образование ученици да кандидатстват във ВУЗ-ове в Румъния, по техен избор и желание. Кандидатства се без приемен изпит чрез интервю, което се провежда в посолството на Румъния. Обучението им е безплатно, като също така имат право на безплатно общежитие и стипендии. ПГИИРЕ „Михай Еминеску" навърши 15 години!!! Още малко за нас През 1999г. в София отваря врати интересно, специфично, единствено на Балканите училище – ПГИИРЕ „Михай Еминеску”. Най-младото училище вече е на 15 години. Днес отбелязваме 15 годишнината на румънската гимназия, патронния ни празник и деня на румънската култура. Петнадесет години за едно училище са малко, но и достатъчно, за да се превърне в място, даващо добро образование и възпитание, символ на достойнство, традиции и държавност. Живеем в динамично, интересно, бързащо време. Децата ни растат и се развиват в голямото европейско семейство, в реалността на променящите се с бързи темпове технологии. Нужни са знания, нужно е владеене на чужди езици, нужно е учениците да овладеят изкуството да мислят, анализират, да различават доброто от злото, грешното от правилното, да се ориентират кое е благородно, честно и достойно. Да осъществяват идеите си, мечтите и въжделенията си. Завършвайки румънската гимназия, учениците ни излизат добре подготвени, знаещи и можещи. Доказателство за това е тяхната реализация – от всички завършили 96% са приети във ВУЗ-ове в България, Румъния, Англия, Шотландия, Германия, с което доказваме, че под слънцето има място за всички чужди езици, не само за традиционните.

Румънска Гимназия Михай Еминеску - отрасли:


Наука и Образование, Средно Училище, СОУ,