Лобутов МЛ ЕООД - Вижте още

Лобутов МЛ ЕООД

Лобутов МЛ ЕООД е специализарана във всякакъв вид земно-изкопни работи. Извършваме услуги, свързани със строителни дейности като разчистване на терени, заравняване на терени, събаряне и разрушаване на сгради. Фирмата разполага с всякакъв вид строителна механизация.
Лобутов МЛ ЕООД
Лобутов МЛ ЕООД
Лобутов МЛ ЕООД е специализарана във всякакъв вид земно-изкопни работи. Извършваме услуги, свързани със строителни дейности като разчистване на терени, заравняване на терени, събаряне и разрушаване на сгради.

УСЛУГИ

Лобутов МЛ ЕООД
  • Изкопни дейности
    • Работа с терени
    • Транспорт
    • Почистване
  • Насипни дейности
  • Разрушаване на различни сгради и съоръжения
  • Строителна механизация

Фирмата разполага с всякакъв вид строителна механизация.

Лобутов МЛ ЕООД
3.5 6