Кооперативен Център за Образование и Развитие ООД  itemprop=

Кооперативен Център за Образование и Развитие ООД

Ние сме професионалисти с опит във възпитанието и обучение на деца ранна възраст. Изследвали сме различни методики – от държавните образователни стандарти през зелено обучение, монтесори, чужд език, ненасилнственина комуникация, хаи скоуп и сме обединили всичките им силни страни за да
Кооперативен център за образование и развитие ООД Ние сме професионалисти с опит във възпитанието и обучение на деца ранна възраст. Изследвали сме различни методики – от държавните образователни стандарти през зелено обучение, монтесори, чужд език, ненасилнственина комуникация, хаи скоуп и сме обединили всичките им силни страни за да оформим една холистична, интегрална методика развиваща цялостната личност. Нашата кооперативна цел е простичка: деца, родители, учители – всички те ходят заено на училище. Ние целим да изградим повече кооперативни центрове, като едно организирано, развиващо се цяло, една свързана общност, приятелска, искрена, сътрудничеща си за развитието както на децата, така и на възрастните в нея. Ние вярваме, че за да дадем нещо добро на децата си, то първо е необходимо да сме го изградили в себе си. Ние приемаме всяко дете като цялостна личност, развиваща се според своя собствен темп, според специалните си нужди, възгледи и проблеми. Искаме да разкрием пространство за свобода, място където въображението и любопитството са добре дошли. Възрастните уважават това и се отнасят към малките участници в кооперативния център с търпение. Деца и родители, координатори заедно оформят нашия кооперативен център с учителя, който умело води групата в заложената програма. Академия За деца Кооперативна Академия изгражда, поддържа и управлява пространства за игра, образователни кооперативни центрове, терапевтични ателиета, и други събития за деца, насочени към тяхното интегрално, холистично развитие през съвременни, иновативни методи За родители Кооперативна Академия си сътрудничи тясно с родители, настоящи и бъдещи, като провежда треннинги, семинари курсове за родителски умения, обучения за личностно развитие, терапевтични ателиета и др. За учители Кооперативна Академия поддържа и развива мрежа на учители, хора работещи и играещи с деца, през съвременни, иновативни методи. Ние си сътрудничи тясно с учители, като провеждаме треннинги, семинари и курсове за учителски умения, обучения за личностно развитие, терапевтични ателиета и др. Споделяме ресурсна база подкрепяща образователния процес. За всеки Кооперативна Академия партнира на всеки, който е заинтересуван от принципите, методиката и начина на управление и организация на кооперативни центрове за работа с деца като провежда обучения и осигурява подкрепа за тяхното развитие Подкрепа Кооперативна Академия предлага пълен курс обучение и треннинг за основаване и поддържка на кооперативни центрове WeAreAllOne Курса включва запознаване с немския интегриран модел на коопериране между родители – организация и управление, администативен демо пакет, практически треннинг за развиване на умения в реално време. Допълнителен модул на курса е тренинг за развиване на учителски умения LearnGrowLove, където задълбочено изследваме учителската роля и психологическите аспекти на кооперативната работа с деца. Кооперативна Акадмия предлага партньорство на стартиращи кооперативи в лицето на клонова мрежа кооперативни центрове, като предоставя финансова помощ, административна подкрепа, учебни материали, ресурси и супервизия. ДЕТСКА ГРАДИНА Growers е стартираща частна детска градина, ориентирана към един по-различен подход към децата, въплащаващ в себе си зелената идея, изкуства и креативност, езици и пълноправно отношение към личността на детето. Партньор с Кооперативна Академия, ние интегрираме кооперативният принцип за отглеждане на деца като въвличаме родителите пряко в образованието. Така ние всички учим един от друг, растем заедно, обичаме. Learn Grow Love Станете част от нашата общност. Заслужава си!

Кооперативен Център за Образование и Развитие ООД - отрасли:


Наука и Образование, Детски Градини, Курсове,