Регионална библиотека Проф. Боян Пенев  itemprop=

Регионална библиотека Проф. Боян Пенев

Библиотека “Проф. Боян Пенев” се гордее с не толкова големия по обем, но ценен със своето съдържание Фонд от старопечатни, редки и ценни издания. Сред тях са библиографски ценни, публикувани 1853-1900 г. Споредадминистративно-териториалните промениот 1987 г., библиотеката става общинска
Разград, ул. Бели Лом №28 ПК 310

За нас През 1869 г. в град Разград учителят Димо Хранов основава читалище “Съгласие” (преименувано „Развитие”). Началото на библиотечна сбирка се поставя през м. февруари 1870 г. Подредена в един шкаф, първата библиотека привлича в “читалнята” много разградчани жадни за просвета. Със средства от членски внос и доброволни помощи, макар и скромни по размер, се закупуват книги, абонират се всички български списания и вестници, един френско-английски и един турски вестник. Библиотеката в Разград е сред първите, възприели новата тогава система на книгообслужване - свободен достъп на читателите до книжния фонд. С нея свързват живота си библиотечни специалисти, което се отразява положително върху дейността й. Библиотека “Проф. Боян Пенев” се гордее с не толкова големия по обем, но ценен със своето съдържание Фонд от старопечатни, редки и ценни издания. Сред тях са библиографски ценни, публикувани 1853-1900 г. Споредадминистративно-териториалните промениот 1987 г., библиотеката става общинска снаименование Универсална научна библиотека. Запазва методическите си функции и осъществява централизирано комплектуване на библиотечните фондове в читалищните библиотеки от Община Разград, преустановено от 01.01.2002 година. От 1 ноември 1990 г. Универсалната научна библиотека приема своите читатели в новия си дом. Библиотеката сменя няколко пъти названието си. Изпълнява своята мисия да подпомага културното, образователното и просветното развитие на населението от Разград и Лудогорския край. Тя е културно-информационен център. От 1992 година Библиотеката носи името на видния българин – професор Боян Пенев.

Регионална библиотека Проф. Боян Пенев - отрасли:


Наука и Образование, Читалища, Библиотеки,