Геомакс България ООД - Вижте още

Геомакс България ООД

Геомакс България е със седалище в град Варна и работи на територията на цялата страна в следните направления: сондажни дейности, геоложки проучвания, контролирани взривни дейности, разрушаване с разширяващи смеси, разрушаване с къртачи, разрушаване с хидроцепители, укрепване на стръмни
Геомакс България ООДГеомакс България ООДГеомакс България ООДГеомакс България ООД

За нас:

Геомакс България ООД е правоприемник на Геомакс България ЕООД.
Фирмата е основана през 2000 година с предмет на дейност - извършване на пробивно-вривни дейности.
От тогава до днес фирмата развива своята основна дейност като предлага всички съпътстващи услуги в тази област.
В компанията работят квалифицирани минни инжинери, икономисти, и тесни специалисти в областа на геологията, хидрогеологията, екология, сондиране и други.
През 2013 година фирмата разшири дейността си с организиране на пиротехнически шоу програми, зари.
Фирмата отвори първия голям магазин за професионална и любителска пиротехника на територията на гр.Варна.
Фирмата притежава всички необходими лицензи и разрешителни за извършване на следните дейности:

 • контролирани взривни дейности
 • изготвяне на проекти, обосновки и консултиране във връзка с геоложки, сондажни или взривни дейности
 • търговия с пиротехнически материали
 • организиране на зари и пиротехнически шоу програми

Взривни дейности:

Контролирани взривни дейности

Геомакс България разполага с всички необходими разрешителни, квалифицирани специалисти и нужната техника за извършване на всички видове контролирани взривни дейности.

 • Взривни работи в градска среда (урбанизирани зони) Взривни работи в градска среда (урбанизирани зони)
 • Взривни работи в открити кариери и рудници Взривни работи в открити кариери и рудници
 • Взривни работи в подземни условия Взривни работи в подземни условия
 • Взривни работи под вода Взривни работи под вода
 • Подводно рязане чрез взрив Подводно рязане чрез взрив
 • Контролирани взривявания за геоложки изследвания Контролирани взривявания за геоложки изследвания
 • Разрушаване с тиха взрив (разширяващи смеси) Разрушаване с тиха взрив (разширяващи смеси)
 • Фойерверки и пиротехника, зари Фойерверки и пиротехника, зари
 • Почистване на наслагвания с взрив Почистване на наслагвания с взрив
 • Унищожаване на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия Унищожаване на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия

Геомакс България ООД
Сондажни дейности:

Сондажни дейности - Водни, геоложки и кариерни сондажи

 • Кариерно сондиране Кариерно сондиране
 • Сондиране за вода Сондиране за вода
 • Геоложко сондиране Геоложко сондиране
 • Микропилоти, анкери и взривни дупки с малък диаметър Микропилоти, анкери и взривни дупки с малък диаметър
 • Сондиране на сондажи за термопомпи Сондиране на сондажи за термопомпи

Проектиране и консултации:

Проектиране и консултации - Изготвяне на проекти и обосновки

 • Изготвяне на проекти за ПВР(пробивно-взривни работи) Изготвяне на проекти за ПВР(пробивно-взривни работи)
 • Изготвяне на цялостни проекти за добив на кариери и рудници Изготвяне на цялостни проекти за добив на кариери и рудници
 • Изготвяне на Годишни проекти за добив Изготвяне на Годишни проекти за добив
 • Финансово - икономически обосновки Финансово - икономически обосновки
 • Изготвяне на социални обосновки Изготвяне на социални обосновки
 • Изготвяне на екологични обосновки Изготвяне на екологични обосновки
 • Изготвяне на документи за ПОВОС Изготвяне на документи за ПОВОС
 • Изготвяне на доклади по ОВОС Изготвяне на доклади по ОВОС
 • Изготвяне на проекти за сондажи за вода (водовземни съоражения) Изготвяне на проекти за сондажи за вода (водовземни съоражения)
 • Изготвяне на документация за търсене и проучване на ПИ Изготвяне на документация за търсене и проучване на ПИ
 • Консултации в сферата на търсенето, добив и преработка на инертни материали Консултации в сферата на търсенето, добив и преработка на инертни материали

Геодезически услуги:

Геодезия - Заснемане Трасиране и Проектиране

 • Заснемане на минни обекти Заснемане на минни обекти
 • Изчисляване на обеми Изчисляване на обеми
 • Изготвяне на годишни проекти на минни обекти Изготвяне на годишни проекти на минни обекти
 • Геодезично заснемане на кадастрална информация Геодезично заснемане на кадастрална информация
 • Създаване на цифров модел на терена Създаване на цифров модел на терена
 • Трасиране на граници на поземлени имоти и контури на сгради Трасиране на граници на поземлени имоти и контури на сгради
 • Изготвяне на проект за делба Изготвяне на проект за делба
 • Изготвяне на проект за обединение на поземлени имоти Изготвяне на проект за обединение на поземлени имоти
 • Изготвяне на проект за промяна на кадастъра Изготвяне на проект за промяна на кадастъра

Геомакс България ООД
Пиротехнически услуги:

Пиротехнически услуги - Организиране на зари и търговия с фойерверки

Фирмата организира зари и други пиротехнически програми.
Извършваме търговия с фойерверки и пиротехнически изделия от 01.12.2013г. в новооткрития склад-магазин в гр.Варна кв.Чайка бл.188 (до пазарчето срещу делфинариума).
Повече за услугите ни можете да видите на нашия сайт www.zari.bg
Обадете се на нашия отбор от специалисти сега, за да доставим "WOW" ефект в големия ден.

 • Продажба на любителски и професионални фойерверки
 • Oпит на Геомакс България Oпит на Геомакс България
 • Дизайн на нашите пиротехнически шоута Дизайн на нашите пиротехнически шоута
 • Качествени продукти Качествени продукти
 • Качествено оборудване Качествено оборудване
 • Националната мрежа Националната мрежа
 • Обучение Обучение
 • Конкурентноспособност Конкурентноспособност
 • Експерти на събития
 • Разрешителни Разрешителни
 • Посещения на място и срещи Посещения на място и срещи
 • Застраховка Застраховка
 • Време за реакция Време за реакция
 • Продължителност Продължителност
 • Пиро-музикално шоу Пиро-музикално шоу
 • Фантастични пиропрограми Фантастични пиропрограми

Допълнителни услуги:

Допълнителни услуги - Всички съпътстващи дейности

 • Изкопни работи, събаряне на сгради Изкопни работи, събаряне на сгради
 • Разрушаване на скали и бетон с къртачи и хидроцепители Разрушаване на скали и бетон с къртачи и хидроцепители
 • Транспорт на строителни отпадъци Транспорт на строителни отпадъци
 • Бластиране на различни повърхности Бластиране на различни повърхности
 • Рязане на метал,бетон и скала с диамантена въжена резачка Рязане на метал,бетон и скала с диамантена въжена резачка
 • Обсаждане на сондажи за вода Обсаждане на сондажи за вода
 • Пробно водочерпене на сондажи за вода Пробно водочерпене на сондажи за вода
 • Укрепителни дейности по стръмни откоси и скални козирки Укрепителни дейности по стръмни откоси и скални козирки
 • Сухо строителство Сухо строителство
 • Компексни електро услуги Компексни електро услуги

Геомакс България ООД
www.geomax.bg