Делевски Ел ЕООД  itemprop=

Делевски Ел ЕООД

Предмета на дейност на Делевски Ел ЕООД е свързан с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи ниско и средно напрежение. Главните насоки на развитие на фирмата са свързани с развитието на електроенергийния сектор и използването на най-съвремените технологии.
Пловдив, ул. Петър Стоев 137, ет. 3, ап. 6

Предмета на дейност на "Делевски Ел" ЕООД е свързан с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи ниско и средно напрежение. Главните насоки на развитие на фирмата са свързани с развитието на електроенергийния сектор и използването на най-съвремените технологии и материали. Политиката на фирмата е подчинена изцяло на стремежа непрекъснато да се удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на клиентите. Фирмата разполага с добри специалисти с богат опит в областта на енергетиката. Услуги: Ето и нашите услуги: Консултации в сферата на компенсация на реактивните мощности; Динамична компенсация; Компенсация на капацитивни товари; Компенсация на ел. мрежи с хармоници; Изработка, доставка и монтаж на ККУ; Реконструкция на съществуващи ККУ; Доставка и монтаж на електромери на ниво ниско и средно напрежение; Проверка на електромери на място; Доставка и монтаж на защити от пренапрежение на ниво ниско и средно напрежение; Фотоволтаични системи - апаратура за стрингови табла, инвертори, панели, конектори; Изработка и монтаж на кабелни глави и муфи ниско напрежение и средно напрежение; Мълниезащита – мълниеприемници с изпреварващо действие и конвенционална мълниезащита; Монтаж на токови и напреженови трансформатори; Абонаментно обслужване на електрически уреди ниско напрежение и средно напрежение. Дистанционо отчитане на трифазни и монофазни електромери. Анализ на товарови графици на статични електромери. Доставка и монтаж на силови трансформатори от 50 кВА до 2500 кВА за напрежение 6 кВ, 10кВ, 20кВ. Технически ревизии и профилактики и ремонт на силови трансформатори. Измерване на изолационно съпротивление на силови трансформатори и кабели НН и СрН. Монтаж и доставка на LED oсветление. Монтаж и настройки на релейни защити - релейни и цифрови. Доставка и монтаж на анализатори на електрическа ел.енергия. Доставка и монтаж на силови трансформатори. Продукти: Кондензаторни батерии - Epcos (Германия), Fraco (Германия), Circutor (Испания); Капацитивни контактори - Epcos (Германия), Chint (Китай), Hyundai (Южна Корея); Регулатори на cos fi - Epcos (Германия), Fraco (Германия), Varlogic (Франция); Защити от пренапрежение (ниско напрежение) - Iskra (Словения), Eti (Словения), Phoenic Contact (Германия); Защити от пренапрежение (средно напрежение) - Areva (Франция) - 21-24 kv, ABB (Швейцария) - 24 kv, Raychem (САЩ) - 21-24 kv; Стабилизатори на напрежение Salicru (Испания) - монофазни до 30 kvA, трифазни до 300 kvA; Непрекъснати захранвания Salicru (Испания) - монофазни и трифазни (до 5 kvA - налични на склад); Кабелни глави и муфи - Raychem (САЩ), 3M (САЩ); Мълниеприемници с изпреварващо действие Ingesco (Испания) - 15 ms, 30 ms, 45 ms, 60 ms; Електромери статични (монофазни и трифазни) - Vector, Chint (Китай); www.anviko.eu