Изпълнителната агенция по околна среда  itemprop=

Изпълнителната агенция по околна среда

Изпълнителната агенция по околна среда
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Изпълнителната агенция по околна среда - отрасли:


Изпълнителни Агенции,
5 1