Посолство на ФИНЛАНДИЯ - Вижте още

Посолство на ФИНЛАНДИЯ

Република Финландия е държава, разположена в североизточна Европа. Граничи с Балтийско море на югозапад и с Финския залив на югоизток. Съседните страни са Швеция, Норвегия и Русия.

Посолство на ФИНЛАНДИЯРепублика Финландия е държава, разположена в североизточна Европа. Граничи с Балтийско море на югозапад и с Финския залив на югоизток. Съседните страни са Швеция, Норвегия и Русия.

Държавното устройство на Финландия е република. Държавен глава е президентът, избиран чрез преки и тайни избори за срок от 6 г. Законодателен орган е президентът и еднокамарен парламент. Изпълнителен орган е Държавният съвет, назначаван от президента.

Република Финландия е разделена на 6 провинции (ляни). Те се управляват от провинциално правителство начело с губернатор, назначен от президента на страната.

По-низшата административно териториална единица след провинцията е общината (кунта на фински: kunta). Към 2005 година в страната има 444 общини, като от 1995 година законът не прави разлика между градски и селски общини и всяка от тях може да вземе самостоятелно решение как да се самоопределя - градска или селска община. С цел по-добро управление и развитие на общините те са обединени в 20 области (маакунта на фински: maakunta), които се управляват от областни съвети.

ФИНЛАНДИЯПо своите природни особености Финландия значително се различава от останалите Скандинавски страни. Това е най-северната страна на европейския континент, тъй като на практика цялата територия се намира на север от 60-градусовия паралел, а 1/3 от нея е на север от полярния кръг. Бреговата линия има дължина от 1126 километра, изкл. тази на островите.

Границите на Швеция, Норвегия и Финландия се срещат в една точка — Трериксрьосет, която е най-северната точка на Швеция и най-западната такава на континентална Финландия.

Финландия се характеризира с почти пълното отсъствие на високи планини. За сметка на това от геологическа гледна точка земната площ се надига сравнително бързо след края на ледниковия период — с около 25 сантиметра на век в южните части на страната, а в северните — с до един метър на век. В следствие на този процес територията на Финландия нараства с около 7 квадратни километра на година.

В северната част са разположени фели или тунтури — вид ниски планини, характерни за Скандинавия и британските острови. Най-високият фел е Саана, чийто връх Халти (1324 м) е най-високата точка в страната.
Като цяло Финландия е бедна на полезни изкопаеми. Налице са незначителни запаси от желязна руда, мед, олово и цинк, които са от слабо значение за промишлеността. По-голямата част от суровините за производство се внасят от съседните на Финландия държави.

Финландия има население от 5,25 милиона души, което я прави най-рядко населената страна в Европа след Норвегия и Исландия. Населението е разпределено изключително несъразмерно по територията на страната. Докато в северната част на Финландия —- в Лапландия, гъстотата на населението е средно 1,9 човека на км?, то в южна Финландия гъстотата възлиза на 62,6 души на км?. Средно тя е около 17 км? за цялата страна.

В годините след Втората световна война близо половин милион финландци напускат страната и се преселват в чужбина, най-вече в Швеция, усилената индустриализация на Финландия и загубата на работа за много селскостопански работници. Тази тенденция достига своя връх през 1970 г. Официално Финландия е двуезична страна. Около 5,5% от финландските граждани посочват за свой майчин език шведския език, а 91,7% финския език. Шведското малцинство е концентрирано преди всичко в крайбрежните южни и източни райони на страната.

Посолство на ФИНЛАНДИЯ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,