РВС Инженеринг ЕООД  itemprop=

РВС Инженеринг ЕООД

Проектиране, изграждане и реконструкция на енергийни съоръжения.
За нас: Дейността на фирмата РВС Инженеринг ЕООД е свързана с: Изграждане на външни ел.захранвания на сгради жилищни производствени смесени и т.н Доставка и монтаж на трафопостове Изграждане на кабелни линии средно напрежение Доставка и монтаж на ГРТ табла Изграждане на резервни ЕК захранвания с дизел генератори Доставка и монтаж на ЮПС-и Профилактика и поддръжка на трансформатори и трансформаторни подстанции Ремонт, гаранционно и следгаранционно обслужване на дизел генератори и юпс-и Наши основни партньори са: ЧЕЗ Разпределение България АД Трейс Рисорсиз ЕООД част от групата на Асарел Медет СТАД Близнаков ЕООД ДМ България ЕООД МЕТИКС ООД и много други www.rvsing.com:

РВС Инженеринг ЕООД - отрасли:


Енергетика, Електрификация,