Читалище Възраждане - Вижте още

Читалище Възраждане

Читалище ВЪЗРАЖДАНЕ Народно читалище, юридическо лице, неправителствена организация. Читалище Възраждане e регистрирано под номер 2885 в Министерство на Културата на Република България. Читалище Възраждане,село Българско Сливово има десет постоянни творчески дейности.
Читалище Възраждане
Читалище Възраждане - село Българско Сливово
Читалище Възраждане - 1908 г. е действащо читалище, и се навира на територията на село Българско Сливово.

Читалище Възраждане e регистрирано под номер 2885 в Министерство на Културата на Република България.

Читалище Възраждане - село Българско Сливово има десет постоянни творчески дейности - Женска певческа група,

Танцов състав за изворен фолклор, Мъжка певческа група, Младежки танцов състав, Детска фолклорна група, богата библиотека с фонд от българската и световна литература.

Читалище Възраждане - отрасли:


Наука и Образование, Читалища, Библиотеки,