Стройкерамика ООД  itemprop=

Стройкерамика ООД

СТРОЙКЕРАМИКА ООД гр. Монтана е българска фирма, производител на висококачествени тухли и глинени блокове за зидария МОНТЕРМ, както и различни керамични изделия за строителството и архитектурата.
"СТРОЙКЕРАМИКА" ООД, гр. Монтана е българска фирма, производител на висококачествени тухли и глинени блокове за зидария МОНТЕРМ™, както и различни керамични изделия за строителството и архитектурата. Асортиментът включва тухли НФ (единички) за носещи и подпорни стени глинени блокове за зидария МОНТЕРМ™ 3,85 и МОНТЕРМ™ 1,92 и голямо-форматни глинени блокове с подобрени топлотехнически характеристики за външи и вътрешни преградни стени, щурцове, както и три различни фракции шамот за пътеки и тенис кортове. ПРОДУКТИ Глинени блокове МОНТЕРМ™Глинен блок МОНТЕРМ™ 3,85Българска тухла - четворка с подобрени топлотехнически характеристики. Здравината, правилната форма и пониженото тегло я отличават от останалите продукти на пазара.Глинен блок МОНТЕРМ™ 1,92 Българска тухла - двойка. Използва се за улеснение в строителството, за завършване на редовете без брак при рязането на цели четворки. Във всеки палет четворки ние поставяме 40 бр. МОНТЕРМ™ 1,92Тухла НФ, решетъчнаБългарска тухла - единичка. Класическа единичка с висока якост на натиск за носещи и подпорни стени. Глинен блок МОНТЕРМ™ 3,85(четворка)- Размери: 250x250x120 mm- Тегло: 5,50 kg/бр.- Брутно тегло: 730 kg/m3- Якост на натиск: 3,5 N/mm2- Броя в m3: 133 бр./m3- Броя в m2: 33 бр./m2- Опаковка: 180 бр./палет*40 бр. МОНТЕРМ™ 1,92 във всеки палет четворки, приравнени към 20 бр. МОНТЕРМ™ 3,85. Глинен блок МОНТЕРМ™ 1,92(двойка)- Размери: 250x125x120 mm- Тегло: 2,75 kg/бр.- Брутно тегло: 730 kg/m3- Якост на натиск: 3,5 N/mm2- Броя в m3: 266 бр./m3- Броя в m2: 66 бр./m2- Опаковка: 40 бр./палет** 40 бр. във всеки палет четворки, приравнени към 20 бр. МОНТЕРМ™ 3,85.Не се продават отделно. Тухла НФ, решетъчна(единичка)- Размери: 250x120x65 mm- Тегло: 2,0 kg/бр.- Брутно тегло: 1090 kg/m3- Якост на натиск: 14 N/mm2- Броя в m3: 512 бр./m3- Броя в m2: 128 бр./m2- Опаковка: 480 бр./палет Тухлите, глинените блокове МОНТЕРМ™ 3,85 (четворка) и МОНТЕРМ™ 1,92 (двойка) и всички останали продукти на фирмата притежават CE маркировка и са произведени в условията на въведена и поддържана от фирма "СТРОЙКЕРАМИКА" ООД система за производствен контрол и в съответствие със стандарт БДС EN 771-1:2003+A1:2005. Въз основа на сертификат на системата за производствен контрол 1950-CPD – 024-1/30.10.2007 г. фирма "СТРОЙКЕРАМИКА" ООД издава декларация за съответствие за всички свои продукти. Продуктите с марката МОНТЕРМ™ са произведени по технология, позволяваща намаляване на теглото и понижаване на коефициента на топлопроводимост (λ), като същевременно се запазва якостта и здравината на глинения блок. Продуктите МОНТЕРМ™ са и природосъобразни, защото за разлика от бетона например, използваната за производството глина е натурален и екологичен материал, а изпичането на тухлите става с природен газ, което позволява вредните емисии да бъдат сведени до минимум. Глинените блокове МОНТЕРМ™ могат да се използват за различни видове зидария – обикновена, лицева, защитена с топлоизолация или измазана. Зидът се прави по традиционния начин, като може да се използва, както хоросан така и циментови лепила за зидария с подобрени характеристики. Правилната форма и рифелованата повърхност на изделията дават възможност за намаляване разхода на хоросан, зидария и мазилка. Глинен блок МОНТЕРМ™ 1,92 (двойка) се използва за улеснение в строителството, за завършване на редовете без брак при рязането на цели четворки. Всичко това позволява изграждането на по-здрави, по-топли и по-чисти стени с глинените блокове с марка МОНТЕРМ™. Производственият процес е съобразен с настоящето, в което изчерпването на природните ресурси и климатичните промени прчинени от глобалното затопляне наистина важен фактор. Ние постоянно търсим начини да заместим изкопаемите горива с алтернативни източници на енергия с цел да понижим себестойността на нашите продукти, за изграждането на по-качествени, по-уютни и по-екологични домове на по-достъпни цени. КОНТАКТИ"СТРОЙКЕРАМИКА" ООДМонтана 3400, България ул. Индустриална №30тел.: +359 (96) 307 414, +359 (96) 306 625 факс: +359 (96) 307 639 e-mail: strojkeramika@abv.bg web: www.strojkeramika.com