АУТДОР БИЗНЕС ГРУП  itemprop=

АУТДОР БИЗНЕС ГРУП

Строителната система IsoteQ® е кофражна строителна технология, състояща се от елементи оставащ кофраж от експандиран пенополистирен (EPS). Носещата способност се осигурява от положения в кофражните елементи бетон или стоманобетон. С помощта на строителнат
Какво е IsoteQ®?Зад марката IsoteQ® стои унгарска фирма, чиито собственици от 1986 г. произвеждат в Унгария елементи на основата на полистирена. Навсякъде по света бързо и непрекъснато нарастват разходите за енергия. Ако искаме да спестим значителни средства е очевидно, че трябва да започнем от проблематиката на отоплението.Разработването на тази технология се определя от пестеливостта, от бързото и дори собственоръчно изпълнение. В развитите държави строителните методи на масивни конструкции, почиващи на EPS полистирелни технологии изключително бързо печелят място на пазара. Най-важната им обща характеристика е, че микроклиматът на вътрешните им пространства е качествено по-добър, експлоатирането им е значително по-леко, а строителните им разходи са значително по-малки отколкото на традиционните сгради. Ефективно използване на енергиятаСпособността на стените IsoteQ® да пропускат топлината може да се повиши от U=0,26 W/m2K за IsoteQ® Normal до U=0,11 W/m2K за IsoteQ® Passziv. Това е една изключително стойност, която дава възможност и за изграждането на пасивни къщи.Ефективно използване на енергиятаСградите от системата IsoteQ® са пет пъти по-издръжливи от сградите с традиционни конструкции. От това следва, че стената IsoteQ® много по-добре издържа на земетресение или на специално натоварване. Стената IsoteQ® разполага с повече от 2 часа огнеупорност. Изключителна звукоизолацияIsoteQ® осигурява по-спокойна и тиха вътрешна среда, защото стената IsoteQ® с лекота отговаря на изискванията за непропускане на шума и е два пъти по-резултатна в сравнение с тази на сградите с традиционна конструкция. Един силен шум отвън зад стените IsoteQ® се чува само като тихо шептене. Приятен микроклиматСтените IsoteQ® са въздухопропускливи. За още по-съвършеното качество на въздуха отвътре нанасяме облицовка от гипс или гипскартон, така създаваме много по-комфортен микроклимат отколото на стена с традиционна облицовка.Експлоатация, благоприятна за околната средаСградите от системата на IsoteQ® са проектирани за векове. С изплозването на стени IsoteQ® запазваме ценните природни богатства и посредством ефективното експлоатиране на енергията намаляваме потреблението на газ и на електрически ток. С прилагането на системата IsoteQ® подпомагаме за разпространението на благоприятни за околната среда сгради. Използването на системата IsoteQ® е инвестиция в бъдещето. Строителната система IsoteQ® е кофражна строителна технология, състояща се от елементи оставащ кофраж от експандиран пенополистирен (EPS). Носещата способност се осигурява от положения в кофражните елементи бетон или стоманобетон.С помощта на строителната система IsoteQ® постройките и сградите могат да се изграждат икономично и да бъдат многофункционални. Строителната система IsoteQ® може да бъде използвана за строеж на жилищни и обществени сгради и на промишлени обекти. Номерът на Техническото Строително Разрешително на стенните конструкции IsoteQ® Normal, Plusz и Passziv е: A-23/2007. Огромно предимство на системата IsoteQ® е, че външният топлоизолационен слой покрива равномерно цялата повърхност на стената като по този начин в сградата не се образуват топлинни мостове. Благодарение на това тя е отлично средство за изграждането на стените на сгради с ниска консумация на енергия и изграждането на хоризонтални подови конструкции. По света все по-популярно става проектирането на енергоспестяващи сгради, които могат да бъдат поставени в различни категории от гледната точка на количеството на употребената енергия, от постройките с ниска консумация на енергия до сгради с огромно енергопотребление. За тези сгради освен приятния микроклимат важно е да се отбележи, че и шумоизолацията е значително по-добра от тази на традиционните сгради, поради което в градски условия гарантират благоприятни и безшумни условия за живот. Мисли глобално, действай локално!Да се строят пасивни сгради означава да се живее природосъобразно. Освен, че строим съвременни сгради, ние строим и с природосъобразни материали, сгради с ниско потребление на енергия, които използвайки и новите възобновяеми енергийни източници намаляват изхвърлянето на вредни емисии в атмосферата. Пасивна можем да наречем онази сграда, която се нуждае само от 20% от средното енергопотребление следствие на добрите топлоизолационни свойства на ограждащата конструкция, като останалото количество енергия се осигурява от минимален външен енергоизточник. И в България вече все повече хора се интересуват от такива технологии, които позволяват построяването на енергоспестяващи и природосъобразни сгради и не на последно място с по­ малко разходи. С цел повишаване на икономията на енергия, външните конструкции на сградите трябва да бъдат изпълнени със съответната топлоизолация. Естествено не бива да забравяме, за особеностите на отворите в стените. Поради това коефициентът на топлопреминаване (U) на отворите на пасивните сгради е максимум 0.80 Wjm2K. Тези условия удовлетворяват трислойни топлоизолирани и напълнени с газ стъклопакети на прозорци. Освен на свойствата на гладката повърхност, особено внимание трябва да се обърне и на направата на рамката на прозорците. Поне половината от остъклените прозорци трябва да са обърнати на юг, за да се образува така наречения капан за слънцето, при който през зимният сезон получаваме повече пасивна слънчева енергия.От северната страна трябва да има колкото се може по-малко остъклена площ, а при проектирането там да се предвиди място за второстепенните помещения (напр. сервизни помещения, бани, килер и т.н.). При проектирането на формата на сградата компактността трябва да бъде пръв приоритет, намалявайки по този начин броя на стенните ъгли. Оградните конструкции и елементи са предназначени да спомагат за икономията на енергия, като останалата част от необходимата енергия е целесъобразно да се осигури чрез използването на възобновяеми енергийни източници. B Унгария, а отскоро и в България, на разположение на енергоспестяващото строителство се намират съвременни материали, като Интелигентните Строителни Елементи IsoteQ® - оборудване, работещо на възобновяеми енергийни източници и само от нас зависи дали ще се възползваме от предоставилата ни се възможност и дали ще направим по-комфортни и по-евтини сградите на бъдещето.