Посолство на ХОЛАНДИЯ - Вижте още

Посолство на ХОЛАНДИЯ

Кралство Нидерландия (на нидерландски: Koninkrijk der Nederlanden или просто Nederland, Нидерландия), наричано понякога Холандия, е държава в Северозападна Европа, която включва още Аруба, Кюрасао и Саба. В България под името Холандия обикновено се разбира европейската част на страната,

Посолство на ХОЛАНДИЯКралство Нидерландия (на нидерландски: Koninkrijk der Nederlanden или просто Nederland, Нидерландия), наричано понякога Холандия, е държава в Северозападна Европа, която включва още Аруба, Кюрасао и Саба. В България под името Холандия обикновено се разбира европейската част на страната, която граничи на север и запад със Северно море, с Белгия на юг и с Германия на изток. Тя е конституционна монархия.

Нидерландия е една от най-гъсто населените и с най-ниска надморска височина страни в света и е известна с дигите си, вятърните мелници, дървените обувки, лалетата и осезаемата толерантност в обществото. Либералната политика често се споменава зад граница. Страната е домакин на Международния съд.

Амстердам е официална столица (така, както е записано в конституцията). Хага е административна столица (седалище на правителството), дом на кралицата и местонахождение на повечето посолства.

В много езици по целия свят (вкл. български) наименованието Холандия се използва за цялата страна. В България в официални документи се използват Кралство Нидерландия, Кралство Холандия и Холандия. Използването на наименованието Холандия може да се смята за неточно, понеже исторически и географски то се отнася само до региона, състоящ се в наши дни от двете провинции Северна и Южна Холандия, но често на практика означава цялата страна.

Посолство на ХОЛАНДИЯИмето Холандия се използва в много езици, като например в Германия, тъй като регионът Холандия е бил център с голямо политическо и икономическо влияние по времето на Република Съединени провинции — 1581-1795 г. След наполеоновата епоха Холандия става просто провинция на кралството и е разделена на две провинции — Северна и Южна Холандия. Някои хора, особено от южните провинции Лимбург и Северен Брабант, са против използването на названието Холандия за цялата страна, но и самите нидерландци често използват това име.

Забележителна черта на Нидерландия е нейната равнинност. Около половината от територията е на по-малко от 1 метър над морското равнище, а големи части са всъщност под морското равнище (виж карта, показваща тези области). Най-високата част, Валсерберг (Vaalserberg), намираща се в най-южната точка на страната, е висока 321 метра. Много ниски области са предпазени от диги и морски стени. Части от Нидерландия, например почти цялата провинция Флеволанд, са пресушени от морето — тези области се наричат полдери.

Страната е разделена на две основни части от три реки — Рейн, Ваал и Маас. Съществуват известни различия в нидерландския език, който се говори на север и на юг от тези големи реки.

Преобладаващата посока на вятъра в Нидерландия е югозападна, което води до умерено-морски климат с хладни лета и меки зими.

Нидерландия е една от най-гъсто населените страни в света с повече от 400 жители на квадратен километър.
Има два официални езика — нидерландски и фризийски, и двата от групата на германските езици. Фризийският е регионален език за северната провинция Фризия и е много близък до английския. Освен нидерландски и фризийски, на Север се говорят няколко долносаксонски диалекта, които не са официално признати. В граничните райони на Юг нидерландският преминава в други разновидности на долнофранконски и германски, които не винаги могат да се класифицират най-добре като нидерландски, най-често западнофламандски и немски.

Основни религии са католицизма (32% през 2007 г.) и протестантството (15%). Около 63% от нидерландците считат себе си за принадлежащи към някоя църква. Частта от страната, намираща се на Юг от трите реки е (или е била) основно католическа, а северната част — протестантска (предимно от Нидерландската реформирана църква).

Посолство на ХОЛАНДИЯ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,