Изпълнителна агенция Железопътна администрация  itemprop=

Изпълнителна агенция Железопътна администрация

Координацията и контролът на дейността в областта на железопътния транспорт се осъществяват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" със седалище София и с териториални звена. Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" изпълнява функциите на регулаторен орган в
Координацията и контролът на дейността в областта на железопътния транспорт се осъществяват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" със седалище София и с териториални звена.     Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" изпълнява функциите на регулаторен орган в железопътния транспорт.     Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е национален орган по безопасността в железопътния транспорт.      Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" осъществява контролът по спазването на приложимите разпоредби от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Изпълнителната агенция "Железопътна администрация": Контролира достъпа до железопътната инфраструктура и изпълнението на задълженията за обществени услуги.  Проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии и разрешения. Събира такси за издаване на лицензиите и разрешенията, както и за издаване на удостоверения за безопасност, документи за правоспособност и за признаване на правоспособност и удостоверения за консултанти по сигурността на превозите на опасни товари, в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт. Води регистри и набира статистически данни за дейностите в железопътния транспорт. Разработва и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт. Осъществява контролни функции по този закон, включително по отношение въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система. Предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура. Съгласува проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура. Изпълнява и други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.   Финансирането на дейността на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" се осъществява от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез: таксите за издаване на лицензии и разрешения.  средствата от глобите и имуществените санкции.  лихви по депозитите на собствени средства и по просрочени плащания.  собствени приходи. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Изпълнителна агенция Железопътна администрация - отрасли:


Администрация, Общини, Изпълнителни Агенции,

Мнения за Изпълнителна агенция Железопътна администрация


The company has no review.

Напиши мнение за Изпълнителна агенция Железопътна администрация


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.