Данс фарма ЕООД  itemprop=

Данс фарма ЕООД

Внос, дистрибуция и сервиз на сертифицирано комплексно лабораторно оборудване, консумативи и реактиви в съответствие с изискванията за качество на Европейската общност
София, ул. Индустриална 11, Бизнес Сграда Василев, ет. 7

Данс Фарма ЕООД е една от водещите компании на българския пазар, с дългогодишен опит и традиции. Дейността на фирмата е концентрирана в две основни направления: - Внос, дистрибуция и сервиз на сертифицирано комплексно лабораторно оборудване, консумативи и реактиви в съответствие с изискванията за качество на Европейската общност - Собствен лабораторен блок за изпитване и калибриране на технически средства в съответствие с БДС EN ISO/ IEC 17025:2005. Данс Фарма ЕООД е с изграден имидж на коректен доставчик и партньор. Фирмената политика е насочена към регулярни и трайни партньорски отношения с клиентите, безупречен сервиз и широк спектър висококачествено лабораторно оборудване. Фирмата се стреми към прозрачност, коректност и висок професионализъм - гаранция за успех на пазара. Продукти: Базово лабораторно оборудване - Стъклария - Дозатори - Автоматични пипети - Термометри - Пластмаса - Стъклени визкозиметри - Термохидрометри Апаратура - Везни - Термостат инкубатори - Апарати за електрохимични измервания - Центрофуги - Микроскопи - Нагреватели - Миксери - Камини и ламинарни боксове - Спектрофотометри - Петролни продукти Реактиви - Сертифицирани pH буфери - Стандарти проводимост - Аналитични разтвори - Неорганични стандарти за ICP, DCP, ICP-MS, AA - Стандарни за калибриране - COD - Реагенти за тестване на мляко - Електронна защита - Общи лабораторни реагенти - Индикаторни разтвори - Органични разтворители - Детергенти Сертифицирани референтни материали Тестове за молекулярна биология и биохимични продукти Бързи тестове за анализ на води, почви и утайки Хроматографски консумативи Филтри, филтърна и индикаторна хартия Пробовземачи Постоянната обратна връзка с клиентите, задоволяването на техните изисквания и цялостната подкрепа към клиента са от първостепенно значение за фирмата. В съответствие с европейските изисквания и като гаранция за високото качество на продуктите и услугите, които предлага, през 2006 година компанията се сертифицира по международния стандарт ISO 9001:2000. Наши клиенти са индустриални и научноизследователски лаборатории в различни области като: - Фармацевтична промишленост, медицина, козметика - Винопроизводство, пивоварство - Нефтопреработвателна индустрия - Контрол на води, околна среда - Млекопреработвателна и хранително-вкусова промишленост - Други ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА Фамилия:   Име:   E-mail:   Телефон:   Факс:   Желая да получа повече информация за: