Форс ойл  itemprop=

Форс ойл

"Форс ойл" ЕООД (до м.Ноември 2011 г. - "Фасе" ЕООД) е специализирана в търговията с горива и други нефтопродукти на едро и дребно. Качеството на всички горива и нефтопродукти е в съответствие с "Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, редът и начинът за
София, ул. Андей Ляпчев 71, Бизнес център "Плаза"

"Форс ойл" ЕООД "Форс ойл" ЕООД (до м.Ноември 2011 г. - "Фасе" ЕООД) e специализирана в търговията с горива и други нефтопродукти на едро и дребно. Качеството на всички горива и нефтопродукти е в съответствие с "Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, редът и начинът за техния контрол" и съответните БДС / EN. Фирмата има търговски отношения с всички водещи производители и вносители на горива в страната, което позволява оптимални условия на доставка в зависимост от нуждите и местоположението на клиента. Предлагаме (организираме и извършваме) транспорт на всички видове нефтoпродукти (включително пропан ботан, светли горива, мазут и битум) на територията на цялата страна. Форс ойл ЕООД предлага, организиране и извършване на всички дейности по проектирането, изграждането, оборудването, узаконяването и въвеждането в експлоатация на бензиностанции, газстанции, петролни и газови терминали и разтоварища, складови и петролни бази, технологични съоръжения и инсталации за работа с нефтопродукти. Фирмата разполага и с бензиностанции за търговия на дребно на територията на гр. София и с. Средище (главен път Добрич - Силистра). Бензиностанциите предлагат на своите клиенти пълна гама течни горива за автомобили. Внедрена е картова система. Търговия с горива на едро Продукти бензин А95Н бензин А98Н дизелово моторно гориво 10ppm - E5 дизелово моторно гориво със съдържание на био дизел - Б4 дизел за отопление 10ppm - E5 тежко гориво за отопление индустриално гориво за отопление - пиролизно масло котелно гориво 1% S котелно гориво 3% S газьол за промишлени и комунални цели (маркиран) газьол за извън пътна техника 0,1% S битум за пътни настилки 50/70 битум за пътни настилки 70/100 Търговия на дребно Форс ойл ЕООД разполага с бензиностанции за търговия на дребно на територията на гр. София и с. Средище (главен път Добрич - Силистра). Бензиностанциите предлагат на своите клиенти пълна гама течни горива за автомобили. Внедрена е картова система, която позволява бързо и лесно обслужване, ползване на отстъпки, промоции и индивидуални условия. Проектиране, изграждане, оборудване При максимално изгодни условия, предлагаме организиране и извършване на всички дейности по проектирането, изграждането, оборудването, узаконяването и въвеждането в експлоатация на бензиностанции, газстанции, петролни и газови терминали и разтоварища, складови и петролни бази, технологични съоръжения и инсталации за работа с нефтопродукти. Имаме дългогодишен опит и работим в сътрудничество с водещите фирми в областта. Изграждаме и монтираме модулни бензиностанции и ведомствени модули за зареждане с горива. Предлагаме пълен набор оборудване на бензиностанции – бензиноколонки, газколонки, резервоари, нивомерни системи, тръбопроводи, системи за улавяне на парите, фискални системи и др.