22 години Частна детска градина СИЯНИЕ - Вижте още

22 години Частна детска градина СИЯНИЕ

В частна детската градина "Сияние", в здрава и спокойна среда, деца от 2 до 7-годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал.
Частна детска градина “СИЯНИЕ”
За нас:

Частна детската градина "Сияние" е създадена 1996 година.
В частна детската градина "Сияние", в здрава и спокойна среда, деца от 1 година и 6 месеца до 7-годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал. Учебно-възпитателната работа във всички групи е съобразена с изискванията и Програмата на МОН и с международния опит.
 Частна детска градина СИЯНИЕ
Чуждоезиковото обучение се осъществява програми одобрени от МОН. Ползват се помагала по Оксфорд и Кембрич. Английският език се овладява в учебни занимания, съчетани с игри, рисуване и песни. Така децата неусетно формират учения за устна английска реч и навлизат в един нов свят.

БАЧУС цел да създаде условия за по-разнообразен и пълноценен живот на всички деца, частна детската градина "Сияние" организира екскурзии в различните точки на България.

Задължителна подготовка на децата от 3 до 7 години по следните образователни направления:

 • Български език
 • Математика
 • Социален свят
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Конструктивно технически дейности
 • Художествена литература и информация
 • Физическа култура и спорт
 • Допълнителни дейности - Английски език групово и индивидуално обучение; Приложно изкуство, Йога, Таекуондо, Балет, Ски, Плуване, Логопед, Пеене, Пиано, Музикална психотерапия.

 Частна детска градина СИЯНИЕ
Услуги:

Уважаеми родители,
Пред Вас е амбициозен екип от учители с ярка индивидуалност, доказан висок професионализъм на национално и международно ниво.

Предлагаме оригинална образователна програма одобрена от Министъра на МОН с основни акценти:

1. Укрепване физическото здраве на децата чрез:

 • развиване физическата дееспособност, отглеждане и възпитание в екологически чиста среда, ежедневна връзка с природата, пълноценно и здравословно хранене;
 • възпитаване потребност към игрите, физическите упражнения и спорта;
 • укрепване на мускулатурата и повишаване съпротивителните сили на организма и закаляване на детския организъм
2. Стимулиране творческото, интелектуално и социално-психологическото развитие чрез:

 • приобщаване на детето към общочовешките ценности и култура;
 • осигуряване на възможност за свободно изразяване и придобиване култура на поведение;
 • насърчаване самоизявата и творчеството в различните сфери на дейността на детето.

 Частна детска градина СИЯНИЕ

Услуги:

Заниманията са обединени в четири интегративни блока:

1. Спорт, разходки, ежедневна връзка с природата, екология, йога, плуване, ски, туризъм, спортни игри. Ежедневни занимания за развитие на физическата дееспособност чрез игри и упражнения, заложени в програмата за всяка възраст.

2. Художествено-естетически дисциплини:

 Частна детска градина СИЯНИЕ
 • МУЗИКА - развитие музикално-творческите способности на децата чрез пеене, слушане, ритмика, танци, солфеж, елементарна теория и история на музиката, творчески импровизации. Детето разполага с индивидуална тетрадка Музикална приказка, чрез която се подпомага подготовката му по музика. Помагалото е одобрено от МОН.
 • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - рисуване, моделиране, апликиране, декорация, дизайн. Овладяване изобразителни техники и умения - работа с темпер, фулмастер, моливи, природни материали, смесена техника. Детето разполага с индивидуална тетрадка Хайде да рисуваме, чрез която се подпомага подготовката му по изобразително изкуство. Помагалото е одобрено от МОН.
 • ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА - запознаване с класически и съвременни художествени произведения за деца, драматизации, театър, пантомима, музикални сценки, импровизации, музикално-куклени представления. Детето работи в индивидуална тетрадка по художествена литература Люлка от лъчи, която подпомага възприемането на произведенията. Помагалото е одобрено от МОН.
3. Общообразователна подготовка и подготовка за 1-ви клас:

 • Яслени групи /от 1г.6м. до 2г. 5м./. Групите са деца от 10-12 деца. Ежедневно се работи за физическото им укрепване, формиране на навици при хранене, самообслужване, игра, тоалет и др. Интелектуалното и умствено развитие се стимулира с ежедневни занимания по програма за яслена възраст, одобрена от МОН. Всяко дете има две учебни помагала /тетрадки/, в които детето работи през учебната година рисува, апликира, разглежда, посочва, назовава, разказва и т.н.
 • Детска градина и Подготвителни групи за училище. Децата са разпределени по възраст в първа, втора и Подготвителна група 5-6 и 6-7 годишни деца. (продължава текста, като в последното изречение махаш "Ръка за ръка", а пишеш - Подготовката се провежда по програми одобрени от МОН).

 Частна детска градина СИЯНИЕ

Цени:

 • Входяща такса при записване 650 лева.
 • Целодневно: 650 лева такса храна
 • Полудневно: 550 лева
 • Почасово: 5.50 лв на час
 • Таксите се внасят месец за месец
Отстъпки:
 • 5% отстъпка - при еднократно заплащане на годишна такса
 • 2% отстъпка - при еднократно заплащане на половин годишна такса
Втора безплатна посока транспорт - за деца, живеещи близо до детската градина /квартали Бояна, Павлово и Бъкстон/

Вие искате детето Ви да бъде подготвено за училище, да има отлично нервно-психическо развитие, да приеме с желание и самочувствие новата роля на “ученик”!

Вие искате детето Ви да бъде подготвено за училище , да има отлично нервно-психическо развитие, да приеме с желание и самочувствие новата роля на “ученик”! Вие искате гаранции за това, че детето Ви ще развие оптимално своите познавателни интереси, творческа активност, като му се осигури свободата да търси и открива по детски невероятното, да фантазира, да твори!

Доверете се на добрата детска градина!

 Частна детска градина СИЯНИЕ

www.sianie-bg.com

22 години Частна детска градина СИЯНИЕ - отрасли:


Наука и Образование, Детски Градини,

Видео от 22 години Частна детска градина СИЯНИЕ


Частна детска градина СИЯНИЕ - видео 1

Частна детска градина Сияние - видео 2