Реджина ООД  itemprop=

Реджина ООД

Строителство и монтаж на електрически инсталации на промишлени предприятия.
Създадена през 2006 г. компанията развива дейността си в областта на проектиране, строителство и монтаж на ел. инсталации и съоръжения, табла - средно и ниско напрежение, автоматизация на производствените процеси, консултации при изграждането на МВЕЦове. Качеството на извършената работа е най–важно и характерно за нас, комбинирано с висококачествени европейски материали и професионален опит, усъвършенстван в Европа (в частност Италия). Реджина ООД предлага извършване на електромонтажни работи за обекти на управляваната от Вас компания. Фирмата има техническа възможност и необходимите машини, съоръжения и инструменти за изпълнението на гореупоменатите работи. Табла средно напрежение Табла ниско напрежение - Главни разпределителни табла - Табла осветление - Табла автоматизация - Табла климатични камери - Табла за кнтрол и управление МВЕЦ МВЕЦ Обзавеждане - МВец Лакатник електро обзавеждане и окабеляване - МВец Свражен електро обзавеждане и окабеляване - МВец Текели електро обзавеждане и окабеляване (Казахстан) Ел. монтажи и инсталации Монтажи осветление, скари, ел. табла и окабеляване на промишлени предприятия и офиси. За краткия период на съществуването си Реджина ООД е завършила като подизпълнител следните обекти: - Производствено хале с офиси на Метекно АД, гр. Плевен - Електромонтажни работи на обект Ретал Балкан ООД, гр. Сливен - Мини ВЕЦ Своге, обект Лакатник - Разширение и допълнителен цех с офиси на Шивашка фабрика RBO, гр. Враца - Електромонтажни работи на обект Крафт Якобс Сушард, гр. Своге - Консултации, електромонтажни работи и пуск на ВЕЦ Каратал2, Казахстан В момента работим на следните обекти: - Мини ВЕЦ Своге, обект Свражен - Хангар на летище Враждебна, гр. София - Частна еднофамилна жилищна сграда – пълна реконструкция, с. Крета, гр. Враца Бъдещи проекти: - ВЕЦ в Конго и Алжир