Газтек Инженеринг ЕООД - Вижте още

Газтек Инженеринг ЕООД

Проектиране на газови, отоплителни, вентилационни, климатични инсталации на битови, промишлени и обществено административни сгради; въвеждане в експлоатация. Ние сме екип от специалисти и ще ви предложим решения, които са резултат на качествен анализ и търсене на оптималност и удобство.
Русе, ул. Църковна независимост 18, етаж.2, офис 3

 Газтек Инженеринг ЕООД

ГАЗТЕК - Инженеринг ЕООД :

ЗАЩО "ГАЗТЕК-Инженеринг"ЕООД

- Ние сме екип от специалисти и ще ви предложим решения, които са резултат на качествен анализ и търсене на оптималност, удобство и бъдеще. Убедени сме, че ще дадем най-доброто от себе си. Oпитни и отговорни сме - ентусиазирани от успеха.Наша фирма извършва своята дейност на територията на цялата страна.


Услуги :

Проектиране разполагаме с проектантски екип от специалисти, членове на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ с пълна проектантска правоспособност. Изборът на най- подходящото отопление/охлаждане и необходимата мощност за всеки обект се определя след задълбочен анализ и подробни изчисления, съобразени с българското законодателство

 • климатизация на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради;
 • част технологична на предприятия от леката промишленост и др.
 • газови инсталации на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради захранвани на метан и пропан -бутан;
 • отоплителни инсталации на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради;
 • вентилация на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради;

Изграждане и сервиз за улеснение на нашите клиенти бихме могли да предложим монтиране на газови, отоплителни, климатични, вентилационни инсталации от фирми с издадено Удостоверение за тази дейност като гарантираме качеството при монтажа и следващата експлоатация на уредите и съоръженията. От съвместната ни дейност на различни обекти ще ви предложим най- подходящата за изпълнение на вашия проект и последващата експлоатация;
Лизензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност по чл.34-а, ал.1, т.1 от закона за техническите изисквания към продуктите - притежаваме лиценз№539 издаден от държавна агенция за метрологичен и технически надзор както и екип от квалифицирани специалисти

 • съгласуване на проектна документация на газови инсталации на жилищни, обществено-административни сгради захранвани на метан и пропан -бутан, разпределителни газопроводи на разпределителните дружества и съоръженията към тях;
 • първоначален технически преглед на газови инсталации на жилищни, обществено-административни сгради, разпределителни газопроводи на разпределителните дружества и съоръженията към тях и издаване на акт за това;
 • извънреден технически преглед при ремонти и преустройства, преизпитване с вписване в ревизионната книга;
 • издаване на заверена ревизонна книга на съоръженията с повишена опасност /СПО/;
 • годишни технически прегледи на СПО и отразяване на резултатите в ревизионната книга на съоръжението;


Галерия :

 Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД Газтек Инженеринг ЕООД

Газтек Инженеринг ЕООД - отрасли:


Строителство, Газифициране, Отопление,