М иновейшън ЕООД  itemprop=

М иновейшън ЕООД

“Строително-монтажно скеле” за вътрешна употреба е предназначено за всички дейности в сгради и главно: - монтаж на електроинсталации. - монтаж на инсталации за вентилация климатизация. - мазилки и шпакловки. - боядисване. - монтаж на всички системи
Варна, ул.Братя Миладинови 68В

“Строително-монтажно скеле” за вътрешна употреба е предназначено за всички дейности в сгради и главно: - монтаж на електроинсталации. - монтаж на инсталации за вентилация климатизация. - мазилки и шпакловки. - боядисване. - монтаж на всички системи за сухо строителство. “Строително-монтажно скеле” 170см./200см. /модел 1/ • Предназначено за монтаж на обемни материали от двама или повече работника в помещения. • Товароносимост-400кг. /140кг.м.2/ • Височина на работна площадка от 0,70м. до 1,30м. • Работна височина от 2,4м. до 3,4м. • Регулиране на височината на всеки 10см. • Работна площадка от 3,4м.кв. • Работна площ при просягане през парапетите 9,3м.кв. /средно по 60см./ • Постояни предпазни парапети. • Сгъваeмата конструкция, улеснява пренасянето между стаи или обекти. • Обслужва се от един или двама работника. “Строително-монтажно скеле” 100см./200см. /модел 2/ • Предназначено за монтаж на малки материали от един или двама работника в коридори,стълбища идр. • Товароносимост-400кг. /200кг.м.2/ • Височина на работна площадка от 0,70м. до 1,30м. • Работна височина от 2,4м. до 3,4м. • Регулиране на височината на всеки 10см. • Работна площадка от 2м.кв. • Работна площ при просягане през парапетите 7м.кв. /средно по 60см./ • Постояни предпазни парапети. • Сгъваeмата конструкция, улеснява пренасянето между стаи или обекти. • Обслужва се от един работник

М иновейшън ЕООД - отрасли:


Скелета,