Посолство на АФГАНИСТАН - Вижте още

Посолство на АФГАНИСТАН

Афганистан е държава в Югозападна Азия без излаз на море. Тя граничи с Иран на запад; Пакистан на юг и изток; Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан на север. Има малка обща граница с Китай. Столицата е Кабул. Понякога е причислявана към страните от Близкия Изток и от Южна Азия поради
София, кв. Симеоновско шосе , 57, резиденция 3

знаме АФГАНИСТАН Афганистан е държава в Югозападна Азия без излаз на море. Тя граничи с Иран на запад; Пакистан на юг и изток; Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан на север. Има малка обща граница с Китай. Столицата е Кабул. Понякога е причислявана към страните от Близкия Изток и от Южна Азия поради културните и езикови връзки с повечето свои съседи.

Афганистан буквално означава „земя на афганците“, но в миналото са били използвани други имена за назоваването на нейните земи. В периода между падането на талибанския режим и Лоя джиргата от 2003 г. правителството на САЩ нарича Афганистан Преходна ислямска държава Афганистан. Според новата конституция държавата се нарича Ислямска република Афганистан.

АФГАНИСТАН Около 3/4 от територията на Афганистан е заета от планини. Неголеми площи са заети от равнини. В Афганистан преобладава сухият, субтропичен климат. Средната температура през юли е между 24 и 32 градуса по целзий, а на надморска височина между 2500 и 4000м е –10. Зимата в равнините е мека, неустойчива, средна температура за януари е между 0 и 8 градуса, но на места понякога се понижава до –30. На височина над 3000м снегът се задържа в продължение на 6-8 месеца. Най-голямо количество валежи падат през зимата,но те не са равномерни.

Подземните богатства не са добре проучени. Открити са находища на природен газ, нефт, желязо, цинкови, оловни руди, барит и сяра.

Речната мрежа в Афганистан е разделена неравномерно. Тя е най-гъста в северната и североизточната част на страната. Голяма част от реките са с вътрешно оттичане и само няколко принадлежат към басейна на Индийския океан. Реките имат предимно снежно-ледников режим. В равнините са пълноводни през пролетта, а през лятото намаляват и много от тях изчезват в пясъците.

Растителността е предимно степна и пустинна. Само в планинските райони до границата с Пакистан има неголеми площи с гори от западно хималайски тип: на височина от 2000 до 2400м - вечнозелен дъб, от 3300-3400м - бор, бяла ела, хималайски кедър.

Преобладават горските и пустинните животни. От копитните се срещат муфлони, диви кози и свине, джейрани, от хищните - вълк, хиена, леопард, чакал, от влечугите - костенурки, змии.

Посолство на АФГАНИСТАН - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,