Петър Додов - Десон 91  itemprop=

Петър Додов - Десон 91

Фирма ПЕТЪР ДОДОВ – ДЕСОН 91 се занимава с производство на строителни скелета основно за износ за Франция. Скелетата са основно два вида - предпазни и укрепителни, като фирмата работи със собствен транспорт за тяхното превозване. Друга дейност, която извършва са
Самоков, Софийско шосе 9 (Пром. зона - Рилски Лен)

ПЕТЪР ДОДОВ - ДЕСОН 91 ЕТ Фирма ПЕТЪР ДОДОВ – ДЕСОН 91, гр. Самоков се занимава с производство на строителни скелета и обезопасителни съоръжения за строителство и ремонт на сгради предимно за Франция и по заявка и размери на клиента. Скелетата са основно два вида - предпазни и укрепителни, като фирмата работи със собствен транспорт за тяхното превозване. Петър Додов - Десон 91 извършва й международни транспортни услуги за страни от Европейския съюз, като разполага с 11 собствени камиона. Международен транспорт /предимно групажи/ за Франция и страните от ЕС.