Техносистем инженеринг ЕООД  itemprop=

Техносистем инженеринг ЕООД

производство и монтаж на топлообменна и съдова апаратура под налягане, на съоръжения, системи и инсталации в областта на промишлената топлотехника
Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител"134

ТЕХНОСИСТЕМ инженеринг ЕООД притежава собствена производствена база в чертите на гр. Пловдив (разклона на Коматевско шосе за кв. Остромила), със съответното технологично оборудване за производство и монтаж на топлообменна и съдова апаратура под налягане, на съоръжения, системи и инсталации в областта на промишлената топлотехника. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ - Резервоари напорни за въздух, вертикални и хоризонтални с обем от 0,2 м3 до 16 м3за компресорни инсталации за сгъстен въздух за налягане 0,8 МРа, 1,0 МРа и 1,6 МРа - Резервоари напорни за въздух, вертикални и хоризонтални с обем от 0,2 м3 до 3м3 за компресорни инсталации за сгъстен въздух за налягане до 5 МРа - Водоводни топлообменници едноходови тип ВВП и двуходови тип ВВТ от месингови и стоманени тръбни снопове за налягане до 1,6 МРа - Бойлери пароводни и водоводни и комбинирани с ел. подгрев хоризонтални за битова гореща вода тип БПВ и БВВ с обем от 500л до 5000л от черна или неръждаема стомана - Бойлери пароводни и водоводни вертикални с изваждаем тръбен сноп (или със серпентина) и комбинирани с ел. подгрев за битова гореща вода с обем от 300 л до 3000 л от черна или неръждаема стомана - Акумулатори вертикални и хоризонтални за топла и студена вода за термопомпени, чилърни и слънчеви инсталации с обем от 300 л до 5000 л от черна или неръждаема стомана, или със санитарно покритие - Тръбни снопове U-образни за Бойлери пароводни и водоводни, ПСА и ТПВ - Пароводни топлообменници тип ПСА и ТПВ за промишлени абонатни станции с мощност до 2,5 МW и налягане на парата до 0,8 МРа - Резервоари цилиндрични хоризонтални за надземен и подземен монтаж (еднокамерни и двукамерни) за течни деривати – мазут, нафта или бензин тип РХ и РХПД с обем до 50м3 - Правоъгълни резервоари за кондензат, нафта или мазут тип РП с обем до 36 м3 - Правоъгълни резервоари със серпентина за мазут – дневна дажба - Резервоари за пропан-бутан за надземен и подземен монтаж с обем от 0,6 м3 до 10 м3 - Подгреватели електрически крайни за мазут тип ПЕК с мощност до 45 кW - Мазутоподгреватели комбинирани за пара и ел. подгрев тип ПКМ “R” за дебит на мазута до 1500 кг/h - Станции помпено-подгревателни за мазут за промишлени парни и водогрейни котли тип ПКМ – 1,6; 2,5; 4; 6,5 и 12 тн/h паропроизводство - Абонатни станции блоково изпълнение за централно топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода с мощност до 1,5 MW - Филтър утайник комбиниран за вода, нафта, мазут или бензин до Ду300 - Филтри за разтоварища за мазут и нафта с парна риза - Колони деаераторни с резервоари - Резервоари напорни за вода за хидрофорни инсталации тип РХФ с обем до 16м3 и налягане 0,8 МРа - Топлообменници кожухотръбни с плаваща глава за налягане до 1,6МРа и нагревна повърхност до 35 м2 за петрохимията тип Т - Топлообменници кожухотръбни маслени вертикални за охлаждане на масло за ВЕЦ тип ТКМ - Нестандартни топлотехнически съоръжения от черна и неръждаема стомана по заявка на клиента МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ - Монтаж на комплексни абонатни станции и отоплителни инсталации за централно и локално топлоснабдяване - Монтаж на парни и водогрейни промишлени котелни инсталации - Монтаж на бойлерни промишлени инсталации - Монтаж на промишлени тръбопроводи за пара и гореща вода - Монтаж на технологични инсталации ОБОРУДВАНЕ Фирмата ни е оборудвана със съответния транспорт и екипировка за производство и промишлен монтаж на горецитираното оборудване, както и за ремонт на тръбопроводи и инсталации в областта на отоплението, топлоснабдяването и химията