Унифинанс Брокер (Унифинанс)  itemprop=

Унифинанс Брокер (Унифинанс)

УНИФИНАНС БРОКЕР е група от две фирми, учредени през 2009 година с основен предмет на дейност финансово и застрахователно посредничество между финансови институции (банки и лизингови компании) и застрахователни компании от една страна и от друга
София, бул. "Шипченски проход" № 9, етаж 4, офис № 10,

УНИФИНАНС БРОКЕР (УНИФИНАНС) е група от две фирми, учредени през 2009 година с основен предмет на дейност финансово и застрахователно посредничество между финансови институции (банки и лизингови компании) и застрахователни компании от една страна и от друга – фирми и граждани, търсещи финансови и застрахователни услуги. УНИФИНАНС БРОКЕР е с предмет на дейност финансово посредничество, а УНИФИНАНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР – със застрахователно посредничество. Създаването на подобна структура е продиктувано от липсата в достатъчна степен на местния пазар на подобен универсален подход при финансовото и застрахователно посредничество, както и липсата на истински партньори на финансовите институции (банки и лизингови компании) в процеса на пласиране на техните продукти. Пламен Минев - cобственик и управляващ директор на Групата УНИФИНАНС УНИФИНАНС има амбициозната задача да постави основите на Европейския брокерски модел в България като се превърне в ефективно действащо звено между финансовите институции и потребителите на техните продукти – фирми и граждани. Даваме си сметка, че както всяко начало, така и това начинание е труден, но същевременно логичен и осъществим процес. Екипът на УНИФИНАНС вярва, че с общите усилия на нашите партньори и клиенти ще успеем да създадем нова стойност за всички нас – клиенти, партньори, УНИФИНАНС и за обществото като цяло. МИСИЯ Да създадем универсална брокерска компания по Европейски модел, с универсален продуктов подход към клиентите си и превръщайки се в своеобразен ефективен „мост” между тях и финансовите и застрахователни институции. ПРИНЦИПИ - Професионализъм - Оценка и превенция на рисковете - Качество и бързина - Прозрачност във взаимоотношенията ЦЕЛИ - Фокусиране върху клиентите и техните потребности от финансови и застрахователни продукти, предлагайки им най-подходящите решения за техния бизнес. - Ефективен партньор на финансовите и застрахователни институции, поемайки несвойствените за тях дейности и превенция на бъдещите им рискове. - Доближаване продуктите и услугите до клиентите чрез географска експанзия и откриване офиси в големите градове на страната. ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО - Анализ на потребностите на клиента - Информация за кредитния и лизингов пазар - Консултация за избор на финансираща институция - Финансов и оперативен лизинг - Банкови кредити – фирмени и за граждани - Консултации за преструктуриране на кредити и лизинг - Банкови продукти - Логистика и администриране на сделките - Други финансови консултации ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО Продукти - Автомобилни застраховки - Имуществени застраховки - Туристически и лични застраховки - Застраховки на отговорности - Транспортни застраховки - Застраховки на финансови рискове - Застраховки Живот Услуги - Анализ на потребностите на клиента - Проучване и анализ на застрахователния пазар - Професионална консултация при избор на подходящ застраховател и застрахователен продукт, изготвяне на индивидуални оферти - Контролиране и навременно осведомяване за вноски и падежи по застрахователни договори - Администриране на щети при застрахователни събития - Консултации