G & G  Ltd.  itemprop=

G & G Ltd.

Произвежда оборудване за химични и производствени лаборатории, системи за контрол и наблюдение на величини от химичен, физичен и друг характер, лабораторна мебел, апаратура за земеделието и животновъдството и др. като: дестилатори, водни стерилизатори,
Шумен, Индустриална зона Тракия Юг

Произвежда оборудване за химични и производствени лаборатории, системи за контрол и наблюдение на величини от химичен, физичен и друг характер, лабораторна мебел, апаратура за земеделието и животновъдството и др. като: дестилатори, водни стерилизатори, термостати за микробиологични проби, сушилни шкафове, муфелни пещи, лабораторни камини, термосонди, уреди за измерване на влага, водни бани, воднитермостати, ултратермостати, автоклави, стерилизатори на Кох, нагревателни плочи, виброапарати за ситов анализ, сита за ситов анализ, системи за измерване и контрол на температура и влага, както и всякакво нестандартно оборудване по техническо задание на клиента. Извършва ремонти, реконструкции и модернизации на съществуващо оборудване.

G & G Ltd. - отрасли:


Лабораторно Оборудване,