Сдружение Луис Карол  itemprop=

Сдружение Луис Карол

Сдружение "Послушковци" е неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Сдружението предлага съвремено възпитание и обучение за деца на възраст от 6 до 11 години. Сдружение „Луис Карол" съчетават алтернативна и
Яковци, кв . Дървеница, ул.Дъбница 3

Сдружение "Луис Карол" "Човечеството дължи на децата най-доброто, което може да даде." От „Декларацията за правата на детето", UNICEF        ЗА НАС: Сдружение "Луис Карол" е неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Следобедните занимания на Сдружение „Луис Карол" съчетават алтернативна и творческа, общообразователна подготовка с чуждоезиково обучение, специфични проекти и програми, изграждащи личен стил и формиращи креативен тип поведение. Сдружението предлага съвремено възпитание и обучение за деца на възраст от 6 до 11 години Сдружение "Луис Карол" изгражда синхронизира следните компоненти: Образователна общност, работеща в екип на всички нива; Учителски екипи, изградени от добри професионалисти; Родители, активно ангажирани в процеса на образованието и възпитанието. Целодневна програма за учениците от подготвителен клас От 2009 г. работим в сътрудничество с BookHouse Oxford 1. МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ( явяването на децата на изпит за международния сертификат е по личен избор на родителите) Тестовете се предлагат в три нива - Starters, Movers, Flyers , като изпита за международен сертификат се провежда в Британския съвет, с който Сдружението има догор за партьорство. 2. ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - провежда се към самото Сдружение всяка година в края на месец април от методисти на BookHouse Oxford и е задължително за всички деца включени в програмата.                                              www.luiskarol.com

Сдружение Луис Карол - отрасли:


Детски Ясли, Детски Градини, Занималня,