ЕВРОДОМ   itemprop=

ЕВРОДОМ

Фирма ЕВРОДОМ е създадена през 1991 г. с първоначалното име ЕТ МР – Милен Рачев, като еднолична малка фирма за производство на дребни изделия за бита. Разрастващата се дейност през 1996 г. налага закупуването на собствена производствена база,
Русе, бул. Христо Ботев № 5

Фирма ЕВРОДОМ е създадена през 1991 г. с първоначалното име ЕТ МР – Милен Рачев, като еднолична малка фирма за производство на дребни изделия за бита. Разрастващата се дейност през 1996 г. налага закупуването на собствена производствена база, разположена върху площ от 6000 кв.м. на територията на град Русе и реорганизиране на фирмата в Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕВРОДОМ, с предмет на дейност - производство на мебели за дома и офиса.