Международно висше бизнес училище  itemprop=

Международно висше бизнес училище

МЕЖДУНАРОДНОТО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ /IBS/ е независимо, частно висше училище, основано през 1991 г. като Българо-датски колеж по икономика и управление. То е правоприемник на "Колеж по икономика и бизнесадминистрация" - Ботевград, който на основание положителна оценка от Националната
МЕЖДУНАРОДНОТО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ /IBS/ е независимо, частно висше училище, основано през 1991 г. като Българо-датски колеж по икономика и управление. То е правоприемник на "Колеж по икономика и бизнесадминистрация" - Ботевград, който на основание положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация бе преобразуван с решение на Народното събрание на Република България от 25 юли 2002г. в специализирано висше училище. В системата на висшето образование в България е първото и единствено към момента висше бизнес училище с международен профил. Международното висше бизнес училище (МВБУ) е основано през 1991 г., получава акредитация от Българската национална агенция за оценяване и акредитация на 25 април 2002 г. и е легализирано от XXXIX Народно събрание на Република България на 25 юли 2002 г. / "Държавен вестник", брой 75 / 2002 г./ Хабилитирани преподаватели с разнообразен академичен и професионален опит е съществена предпоставка за неговото утвърждаване като предпочитан център за бизнес обучение и научно-изследователска дейност. В МВБУ - Ботевград и София се предлагат за изучаване авторитетни и световно признати програми от  Кралство Холандия и Кралство Дания, както и възможността те да се усвояват на английски език. Тези отличителни характеристики дават възможност на завършилите при нас специалисти да реализират знания и квалификации навсякъде по света. Обучението на студентите се осъществява на образователно - квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по специалности от професионалната област на социални, стопански и правни науки" в професионално направление "Администрация и управление", "Икономика" и "Туризъм". Мисия МВБУ се стреми да бъде разпознато като независимо международно училище, което предлага образование с високо качество. МВБУ предлага високо конкуренти и професионално ориентирани бакалавърски и магистърски програми. МВБУ поддържа високи стандарти на качество и прецизност в своите академични програми. МВБУ предоставя възможности за развитие на специфични умения в съответствие с нуждите на студентите. МВБУ приветства всички мотивирани студенти, независимо от техния произход, националност и религия. МВБУ се стреми да даде на своите студенти необходимите аналитични, концептуални, количествени и междуличностни знания. МВБУ се стреми да развие в своите студенти разбиране на междукултурното управление, лидерство и бизнес етика както и да насърчи глобалното мислене и ориентация БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Бизнесадминистрация - редовно и задочно обучение Бизнесадминистрация - дистанционно обучение Международни икономически отношения - редовно и задочно обучение Счетоводство и контрол - редовно и задочно обучение Tуризъм - редовно и задочно обучение МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Бизнесадминистрация Дистанционно Управление на проекти Дистанционно Счетоводство и одидинг Задочно Бизнес финанси Задочно Управление на туризма Задочно Управление на публичния сектор Задочно Музикален бизнес Задочно БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Bachelor in International Tourism Management and Consultancy - NHTV - Breda University of Professional Education - Netherlands - редовно обучение