БЪДЕЩЕ - БУТОВО АД  itemprop=

БЪДЕЩЕ - БУТОВО АД

Миналото на нашия край е неразривно свързано с многовековната история на керамиката.Нашето село е построено върху развалините на старо тракийско селище, което е съществувало преди повече от 1700 години. Жителите на това тракийско селище са били изкустни майстори грънчари
Бутово, област Велико Търново

Миналото на нашия край е неразривно свързано с многовековната история на керамиката. Нашето село е построено върху развалините на старо тракийско селище, което е съществувало преди повече от 1700 години. Жителите на това тракийско селище са били изкустни майстори - керамици. Създадени са фини домашни съдове и украшения, които и сега са запазили своята красота и изящност на форми и цветове. През последните години в нашия край бяха разкрити три големи центрове за производство на керамика - единия край село Бутово, втория край гр. Павликени и третия южно от гр. Бяла черква. Всичко това показва, че керамиката се развива от първите десетилетия на ІІ век. по време на Римската империя. Намерена е голяма част от готовата продукция, която е тънкостенна, звънлива и добре изпечена. Над 500 вида изделия се съхраняват в Археологическия музей в град Велико Търново. Тези антични керамични центрове са единствените на Балканския полуостров. Освен битова и фина керамика била изработвана и сторителна керамика: керемиди, тухли, водопроводни тръби, отоплителни съоръжения. През периода 1910 - 1920 година били основани керамичните фабрики в Бутово, Павликени и Бяла черква за производство на цигли и керемиди. Първото производство на тухли започва през 1944 година. През следващите години се правят нови пещи, разширения, нови производствени халета. Изгражда се инфраструктура на нов модерен завод. С бутовски тухли се строят национални обекти, квартали. Изнасят се тухли за Полша, Чехия и Унгария. През 1967г. се построява нов цех - цех "БЪДЕЩЕ - 2" оборудван с технологични машини от фирмите "МОРАНДО" - Италия и "КЕЛЕР" - Германия. Производителността на двете технологични линии осигурява 60 млн. тухли годишно. За всичко това допринася глината, която по своя състав и примеси позволява изработването на висококачествени облицовъчни тухли. "БЪДЕЩЕ БУТОВО" АД с. Бутово, област Велико Търново произвежда всички видове едро и дребногабаритни тухли. От направените лабораторно-технологични изследвания на суровината се установява, че мергелите от находище "КАЛВАКА" край с. Бутово са подходящи за производство на решетъчни тухли с кухинност 29% и блокове кухи за зидария с кухинност 40 - 50% в зависимост от размерите им. Физико-механичните показатели на готовата продукция удовлетворяват изискванията на БДС. Фирмата е единствен производител в страната на облицовъчни (фасадни) тухли. Има възможност да произвежда тухли с посочени размери на клиента. Изпичането на готовата продукция става с природен газ. Фирмата притежава собствен ж.п. коловоз, което е предпоставка за пласментната дейност. Близо 30% от продукцията се реализира извън страната. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Тела Керамични за подови конструкции Размери /мм/: 250±5х290±5x120±4 Кухинност /%/: ~ 35 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >10.00 Мразоустойчивост в цикли: >15 Тегло /кг./: Размери /мм/: 250±5х295±5x140±4 Кухинност /%/: ~ 40 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >10.00 Мразоустойчивост в цикли: >15 Тегло /кг./: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Тела Керамични за подови конструкции Размери /мм/: 250±5х250±5x180±4 Кухинност /%/: ~ 40 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >10.00 Мразоустойчивост в цикли: >15 Тегло /кг./: Размери /мм/: 250±5х250±4x120±3 Кухинност /%/: ~ 40 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >10.00 Мразоустойчивост в цикли: >15 Тегло /кг./: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Блокове керамични Размери /мм/: 250±5х250±4x120±3 Кухинност /%/: 36 - 42 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >3.5 Мразоустойчивост: >15 Тегло /кг./: Блокове кухи за зид Размери /мм/: 250±5х250±4х140±3 Кухинност /%/: 39 - 45 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >3.5 Мразоустойчивост: >15 Тегло /кг./: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Тухли глинени кухи за преградни стени - 9 Размери /мм/: 290±4х140±3х90±3 Кухинност /%/: 30 - 48 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >3.5 Мразоустойчивост: >15 Тегло /кг./: Тухли глинени за подове за животински сгради Размери /мм/: 250±4х120±3х65±2 Кухинност /%/: 23 - 28 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >10.00 Мразоустойчивост: >15 Тегло /кг./: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Тела керамични кухи за неносещи стенни елементи Размери /мм/: 250±5х240±4x160±4 Кухинност /%/: 35 - 40 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >3.0 Мразоустойчивост в цикли: >15 Тегло /кг./: Тела керамични кухи за неносещи стенни елементи Размери /мм/: 250±5х240±4х180±4 Кухинност /%/: 35 - 40 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >3.0 Мразоустойчивост в цикли: >15 Тегло /кг./: ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Тухли глинени лицеви - решетъчни Размери /мм/: 250±3х120±2х65±2 Кухинност /%/: 24 - 26 Влагопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >20 Мразоустойчивост: >15 Тегло /кг./: ~2.6 Тухли глинени лицеви - плътни Размери /мм/: 250±3х120±2х65±2 Кухинност /%/: Влагопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >40 Мразоустойчивост: >15 Тегло /кг./: ~3.6 Тухли глинени лицеви - козлодуйки Размери /мм/: 290±3х65±2х65±2 Кухинност /%/: 17 - 19 Водопоглъщаемост /%/: >10 Якост на натикс /МРа/: >20 Мразоустойчивост: >15 Тегло /кг./: ~1.9 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Облицовъчна тухла "БУТОВКА НОВА" Размери /мм/: 250х120x90 Разход: за 1 м2 (12 см. зид) - 40 бр. Новата височина на тухлата Ви спестява 30% от времето за зидане и също толкова пари за разтвор. С "БУТОВКА НОВА" и нейните зоблени ръбове Вие получавате възможност за изпълнение на една чудесна фигурирана зидария.